لینک های دسترسی

عقب نشینی های وسیع شورشیان در لیبیا


عقب نشینی های وسیع شورشیان در لیبیا

شورشیان درگیر در جنگ با نیرو های وفادار به مُعمر القذافی رهبر لیبیا، پس از عقب نشینی های وسیع در سراسر کشور، امروز جمعه پا به فرار نهاده اند.

شورشیان از شهر بندری راس لانوف که از نظر صنعت تیل حایز اهمیت است عقب نشسته و تنها یک عدۀ کمی برای دفاع از شهر به مقاومت پرداخته اند.

شورشیان میگویند نیرو های وفادار به قذافی، برای کنترول نمودن شهر، به حملات هوایی، زمینی و دریایی دست زدند.

به روز پنجشنبه رهبری شورشیان اعلان داشته بود که شهر غربی الزاویه در نزدیکی طرابلس نیز دوباره به دست نیرو های وفادار به حکومت افتاده است.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ میگوید، لیبیا در منجلاب جنگ های داخلی گیر مانده است.

ملل متحد میگوید که در نتیجۀ این جنگ ها تا حال بیش از یکهزار نفر کشته شده و بیش از دوصد و پنجاه هزار نفر مجبور به ترک میهن شان گردیده اند.

XS
SM
MD
LG