لینک های دسترسی

Breaking News

دنمارک در صدر فهرست کشورهای کمک کنندۀ جهان


مرکز انکشاف جهانی در لندن و واشنگتن مستقر است.

ایالات متحده امریکا از رهگذر شاخص پالیسی مساعدت به مردم کشورهای فقیر، در پایانترین ردیف فهرست کشورهای ثروتمند رده بندی شده است و دنمارک برای چهارمین سال پیهم در صدر این فهرست قرار گرفته است.

مرکز انکشاف جهانی با نشر گزارش سالانه که ۲۷ کشور ثروتمند جهان را از نقطه نظر کمک به ممالک فقیر مقایسه کرده است، سویدن و ناروی را از نظر پالیسی ها و اقدامات برتر برای کمک به کشورهای فقیر به ترتیب در ردۀ دوم و سوم این فهرست قرار داده است.

کمک مالی ایالات متحده به کشورهای فقیر هنگفت و قابل ملاحظه است اما نظر به سرانۀ جمعیت در مقایسه با اکثر کشورهای ثروتمند جهان کمتر محاسبه شده است. تنها کمک پولی نه بلکه پالیسی های برتر تجارتی، امنیتی، اقتصادی و محیط زیست از شاخص های عمدۀ این رده بندی است.

ایالات متحدۀ امریکا بدون تفاوت از رده بندی سال گذشته، امسال نیز در ردۀ ۲۱ این فهرست قرار دارد که اجراات ضعیف در زمینۀ شفافیت مالی، میزان بلند تصاعد گازهای گلخانه یی و مصرف مواد فوسیل – ذغال سنگ و نفت – عامل آن خوانده شده است.

نهاد پژوهشی مرکز انکشاف جهانی که از لندن و واشنگتن برای کاهش جهانی فقر و نابرابری فعالیت دارد در گزارش تازۀ خود گفته است که ایالات متحده از نقطه نظر پالیسی های تجارتی و سهمگیری در تلاشهای صلحبانی جهانی امتیاز قوی را به دست آورده است.

این نهاد برای سنجش پالیسی های کشورهای ثروتمند که مردم فقیر جهان را کمک می کنند یا آسیب می رسانند، اجراات ۲۷ کشور ثروتمند را از رهگذر مساعدت، تجارت، امور مالی، مهاجرت، محیط زیست، تکنالوژی و امنیت ارزیابی کرد.

جاپان پایانتر از کوریای شمالی، یونان و پولند، در آخرین ردۀ این فهرست قرار دارد. با اینحال جاپان و کوریای شمالی از رهگذر شاخص های پالیسی امنیت، تجارت و محیط زیست در مقایسه با سال ۲۰۰۳ بهبود اندکی داشته اند.

XS
SM
MD
LG