لینک های دسترسی

Breaking News

ماموریت های دراز مدت فضایی و نیاز به روال عادی خواب


زمین و مریخ

گروهی از فضانوردان بین المللی در یک ساختمان شبیه سفینۀ فضایی ماموریت حدود یک و نیم سالۀ رفت و برگشت به کرۀ مریخ را تجربه کردند.

هیچ چیزی به اندازۀ یک برنامۀ منظم خواب نمی تواند مایۀ سلامتی و تندرستی انسان ها باشد، به ویژه در یک سفر دور و دراز به مریخ.

به تاریخ سوم جون سال 2010 گروه شش نفری از داوطلبان بین المللی در اکادمی علوم فضایی روسیه در یک ساختمان شبیه سفینۀ فضایی جا داده شدند تا ماموریت حدود یک و نیم سالۀ رفت و برگشت به کرۀ مریخ را وانمود کنند.

در جریان این پروژه که بخشی آن از سوی ادارۀ فضایی اروپایی تمویل می شود، عملۀ شش نفری آزمایشات و نمایشاتی را انجام دادند تا اطلاعات فزیولوجیک و طبی را در مورد تاثیر پرواز های دراز مدت در عمق فضا جمع آوری کنند.

پژوهشگران پوهنتون پنسلوانیا و فاکولتۀ طب بایلور اطلاعات به دست آمده را تحلیل و تجزیه کرده و آن را در ژورنال اکادمی ملی علوم ایالات متحده به نشر رساندند.

پژوهشگران در یافتند که با گذشت چند ماه عملۀ این سفینه نما بیشتر غیر متحرک شده و اکثر آنها کاهش در کیفیت خواب و بیداری را نیز تجربه کردند.

متیاس باسنر، دستیار نویسندۀ این پژوهش می گوید که این آزمایش ضرورت داشتن نظم طبیعی شبانه روزی را در پرواز های آیندۀ فضایی برجسته می سازد، تا باشد که عملۀ پرواز های فضایی بتوانند یک چرخش عادی خواب و بیداری را داشته باشند.

این یافته ها در خود کرۀ زمین نیز قابل اجرا است، جاییکه اکثر مردم در کشور های صنعتی یک شکل غیر متحرک زیست را دارا اند و شماری هم به خاطر تقسیم اوقات کار و مکتب شیوۀ مختل شدۀ خواب را می داشته باشند.

پژوهشگران این مطالعه گفته اند که نیازمندی بدن انسان به خواب به اندازۀ ضرورت برای آب و غذا اساسی می باشد.
XS
SM
MD
LG