لینک های دسترسی

منصف: اگر فرصت داده شود، در هر خانۀ افغان مریم وجود دارد


مریم منصف نخستین بانوی افغان تبار در انتخابات پارلمانی کانادا و با پیروزی حزب لیبرال به رهبری جستین ترودو، صدر اعظم کنونی آن کشور، به پارلمان راه یافت و همچنان منحیث وزیر نهاد های دموکراتیک اجرای وظیفه می کند.

XS
SM
MD
LG