لینک های دسترسی

Breaking News

نهاد نظارتی: مبارزه با فساد فقط روی کاغذ است


فساد اداری در افغانستان از دیر زمانی یک معضل جدی خوانده می شود

کمیتهء مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، حکومت وحدت ملی را به عدم کارايی در مبارزه با فساد متهم کرد.

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان می گوید که در یک و نیم سال اخیر، حکومت وحدت ملی هیچ اقدام مؤثری در امر مبارزه با فساد اداری انجام نداده است. مقام های این نهاد گفتند که طرح های حکومت برای ریشه کن ساختن فساد اداری فقط در"روی کاغذ باقی مانده" است.

این مقام ها به گونهء مثال از قرارداد شهرک هوشمند یاد آوری نموده گفتند که در تهیهء آن فساد گسترده وجود داشت. قرارداد شهرک هوشمند میان حکومت افغانستان و یکی از مدیران ارشد پیشین کالبانک امضاء شده بود که به دنبال انتقادها از سوی ریاست جمهوری، فسخ شد.

محمد یاسین عثمانی و غلام حسین فخری، دو عضو کمیته ارزیابی قرارداد شهرک هوشمند، در یک نشست مشترک خبری روز یکشنبه گفتند که قرارداد ساخت این شهرک و آزاد ساختن خلیل الله فروزی، مدیر پیشین کالبانک، از زندان نیز به گونه غیر قانونی صورت گرفت و تمامی این اقدامات در مغایرت با فیصله های محکمه بوده اند.

نگرانی این نهاد در حالی مطرح می گردد که سازمان شفافیت بین الملل در تازه ترین گزارش اش افغانستان را در جمع سه فاسدترین دولت جهان رده بندی نموده است.

رهبران حکومت وحدت ملی اما بارها بر مبارزهء بی امان بر ضد فساد تاکید ورزیده اند. ریاست جمهوری افغانستان به ویژه از آوردن اصلاحات بنیادین در سیستم تدارکات حکومت گزارش داده که به گفتهء مقام ها جلو فساد را سد نموده است.

XS
SM
MD
LG