لینک های دسترسی

عدم پیشرفت در مذاکرات صلح شرق میانه


عدم پیشرفت در مذاکرات صلح شرق میانه

ملاقات بین محمود عباس، رئیس اداره فلسطینیان و مقامات ارشد مصر بدون کدام پیشرفتی در مساعی برای آغاز دوباره مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها خاتمه یافت.

آقای عباس در کرانه غربی با احمد ابول غیث، وزیر خارجه مصر که عمر سلیمان رئیس استخبارات مصر هم ویرا همرایی مینمود، ملاقات نمود.

آژانس خبری فرانسه از قول غیث گزارش میدهد که پیشرفت مورد نظر کسب نشد، ولی میانجی گران هنوز هم با اسرائیلی ها و امریکایی ها کار می کنند.

قبل از مذاکرات روز پنجشنبه در راملا، آژانس های خبری حاکی از آن بود که رهبران مصر سعی دارند آقای عباس را متقاعد سازند تا پیشنهاد توقف قسمی اعمار مسکونه ها را از جانب اسرائیل قبول نماید تا مذاکرات مستقیم صلح که ماه قبل متوقف شد، دوباره آغاز گردد.

XS
SM
MD
LG