لینک های دسترسی

Breaking News

پناهجویان در آلمان و ۶۹ هزار جرم در سه ماه


Migrants line up at the compound outside the Berlin Office of Health and Social Affairs (LAGESO) waiting to register in Berlin, Germany, Nov. 17, 2015.

پناهجویان در آلمان، در یک ربع نخست سال ۲۰۱۶ کم از کم ۶۹ هزار جرم را مرتکب شده اند یا هم برای ارتکاب آن تلاش کرده اند.

نشر این گزارش از سوی پولیس آلمان، بار دیگر سیاست مهاجرپذیری حکومت لبرال آلمان را زیر سوال خواهد بود و بیش از همه گروه‌های مخالف مهاجران در آن کشور بر حکومت خواهند تاخت.

سال گذشته، بیش از یک میلیون پناهجو عمدتاً از افغانستان، عراق و سوریه به آلمان سرازیر شد و اکنون نگرانی این است که چگونه این همه پناهجو با حفظ امنیت در جامعۀ آن کشور مدغم شود.

گزارش پولیس آلمان نشان می دهد که بیشتر پناهجویان مظنون به ارتکاب جرایم از کشورهای شمال افریقا، گرجستان و صربستان استند.

شمار جرایمی که پناهجویان افغان، سوری و عراقی مرتکب آن شده اند نیز بلند است، اما از آنجاییکه شهروندان این سه کشور بزرگترین کتلۀ پناهجویان تازه وارد را به آلمان تشکیل می‌دهد، دخالت آنان در جرایم از رهگذر مجموع جمعیت، در مقایسه با پناهجویان سایر کشورها بسیار کم است.

این نخستین بار است که پولیس آلمان گزارشی را در مورد جرایمی نشر می کند که پناهجویان در ایالت‌های ۱۶ گانۀ آن کشور مرتکب شده اند.

گزارش حاکی است که ۲۹.۲ درصد این جرایم دزدی، ۲۸.۳ درصد آن نقض حریم ملکیت افراد یا جعل، و ۲۳ درصد جرایم آسیب فزیکی به افراد بوده است. جرایم مرتبط با مخدرات ۶.۶ درصد و جرایم جنسی ۱.۱ درصد را در گزارش پولیس آلمان تشکیل داده است.

صدها زن آلمانی شکایت کردند که در شب سال نو در شهر کلن آلمان آزار جنسی دیده اند یا هم متعلقات فردی آنان در آن شب سرقت شد. پولیس آلمان گفته است که اکثر مظنونان این رویداد شهروندان کشورهای شمال افریقا و عرب‌ها بوده اند.

با اینهمه گزارش پولیس آلمان نشان می‌دهد که گراف جرایم ارتکاب یافته بین جنوری تا مارچ سال روان حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG