لینک های دسترسی

Breaking News

آلمان به پناهجویان سلوک جنسی آموزش می دهد


ویب سایت زانزو به دوازده زبان، از جمله به فارسی و عربی، معلومات پخش میکند

دولت فدرال آلمان در همکاری با یک سازمان صحی امور جنسی از کشور بلجیم، برای مهاجرین تازه وارد وب سایتی گشوده که در آن آداب و شیوه های مقاربت جنسی تشریح شده است. این ویب سایت زانزو Zanzu نام داشته و به شمول فارسی و عربی، به دوازده زبان معلومات ارایه میکند.

وب سایت زانزو به هدف بلند بردن سطح آگاهی مهاجرین و پناهندگانی طرح ریزی شده که فرهنگ آزاد غرب برای شان تازگی داشته و در برخی مواقع، نا آشنایی با ارزش های فرهنگی اروپا نزد شان باعث میشود که سؤرفتار های جنسی از آنان سر بزند. این اقدام به دنبال نشر گزارش هایی از آزار جنسی زنان از سوی پناهجویان تازه وارد در اروپا صورت گرفته است.

محتوای وب سایت آموزه های جنسی که دولت فدرال آلمان آن را فراهم ساخته، مورد تأیید هیئت متخصص، از جمله نمایندگان سازمان صحی جهان نیز قرار گرفته است.

در این وب سایت حقوق اساسی جنسی و باروری، حق آزادی و ایمنی فردی، حق حریم خصوصی، حق آزادی اندیشه، حق اطلاعات و آموزش، حق ازدواج یا عدم ازدواج و تنظیم خانواده، و سایر حقوق فردی و اجتماعی شرح داده شده و سعی گردیده تا به پناهندگان فهمانده شود که با زندگی در اروپا، چگونه ارزش های آن جا را مراعات کنند.

سؤرفتار جنسی مهاجرین

به اساس گزارش ادارۀ امور پناهجویان ملل متحد، جوانان بیشترین بخش مهاجرین و پناهجویانی را تشکیل میدهند که از کشور های همچو افغانستان، سوریه، عراق، لیبیا، عازم اروپا شده اند.

رسانه های آلمان در آغاز سال روان میلادی، از ده ها مورد تجاوز جنسی مهاجرین بر زنان و دختران در شهر کولن آلمان خبر دادند. این رویداد در شب سال نو میلادی رخ داد و سپس موجی از نگرانی های شدید را نزد مردم آلمان به وجود آورد.

احمدالله رحمانی یک فعال امور مهاجرین در آلمان میگوید "چنین رفتار های ناپسند، بیشتر از پناهندگان سوری سر میزند، اما مواردی را نیز شاهد بوده ام که جوانان و نوجوانان افغان و یا هم مردان متأهل افغان به آزار و اذیت جنسی دیگران پرداخته اند.

فعالان زن در شهر کولن، برضد سؤرفتار جنسی پناهجویان مظاهره کردند
فعالان زن در شهر کولن، برضد سؤرفتار جنسی پناهجویان مظاهره کردند

سحر صامت یک فعال امور مهاجرین میگوید که در کمپ های مهاجرین در سویدن، حتی مواردی از سؤرفتار پناهجویان با محافظین زن نیز دیده شده است.

بانو صامت همچنان میگوید که شماری از کاهلان برای پذیرش درخواست پناهندگی شان، خود را زیرسن معرفی کرده و در کمپ های اطفال نگهداری میشوند که در آنجا، بعضاً همین پناهجویان بالغ، پناهجویان زیرسن را مورد آزار جنسی قرار میدهند.

"شوک فرهنگی"

در کشور های همچو افغانستان و عراق، فرهنگ شرقی به طور کل از یک سو، و باور های اسلامی به ویژه از سوی دیگر، آزادی های جنسی را به زندگی خانوادگی محدود ساخته و سخن از رفتار های جنسی تابو شمرده میشود.

گل غوتی منلی داکتر اطفال در ایالات متحده میگوید کودکانی که از کشور های همچو افغانستان به اروپا میروند، مواجه شدن با آزادی های غربی برای شان "شوک فرهنگی" است و اگر این کودکان حمایت خانوادگی نداشته باشند، با دشواری های زیادی روبرو میشوند.

بانو منلی میگوید آگاهی پناهجویان از حقوق فردی و اجتماعی شان ارزشمند است، به ویژه اطفال و نوجوانانی که به ممالک غربی پناهنده میشوند، باید از حقوق خود آگاه شوند و در مورد حقوق دیگران نیز برای شان آموزش داده شود.

در راستای آشنا ساختن پناهجویان و مهاجرین با حقوق فردی، اجتماعی، ارزش های مدنی، شیوۀ رفتار با دیگران، و سلوک جنسی کار هایی صورت گرفته که مثال عمده اش، ویب سایت زانزو می باشد.

همچنان سحر صامت فعال امور مهاجرین در سویدن میگوید که دولت آن کشور نیز در نظر دارد تا در آیندۀ نزدیک، برای آگاهی دهی پناهجویان و مهاجرین تازه وارد، ویب سایت مشابهی را به دسترس آنان قرار دهد.

XS
SM
MD
LG