لینک های دسترسی

استعفای معین وزارت معادن و صنایع افغانستان


استعفای معین وزارت معادن و صنایع افغانستان

وزارت معادن افغانستان در واکنش به اعتراض تعدادی از کارمندان این وزارت استعفای محمد اکرم غیاثی، معین این وزارت را پذیرفت.

محمد اکرم غیاثی، معین وزارت معادن در مجلس نماینده گان افغانستان همراه با یازده رییس دیگر این وزارت از فقدان شفافیت در قرار داد شکایت نمود.

غیاثی گفته است در یک و نیم میلیون دالری که در تشکیلات این وزارت به مصرف رسیده است، شفافیت وجود ندارد.

وی همچنان وزیر معادن را بر خویش خوری و بر کناری افراد مسلکی متهم مینماید.

اما انجینیر نذیر احمد، مشاور اقتصادی وزارت معادن همه این اتهامات را رد نموده و ادعا مینماید که اگر این افراد مدارکی داشته باشند میتوانند ارایه نمایند.

در همین حال تعدادی از روسای که در لست شاکیان وزیر در مجلس نماینده گان وجود داشتند در کنفرانس خبری مشاور وزیر حضور داشته و از وی حمایت کردند.

XS
SM
MD
LG