لینک های دسترسی

Breaking News

پروژه‌های زراعتی افغانستان درست مدیریت نشده است - گزارش


کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) گزارش تحقیقی را در مورد پروژه رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) منتشر کرد که بیانگر سؤمدیریت و فساد در این پروژه‌ها است.

بربنیاد این گزارش، تنها ۳۳ درصد ۴۵ میلیون دالر بودجه مرحلۀ نخست این برنامه (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴)، به دهاقین افغانستان داده شده است.

باری سلام، کمیشنر در کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، حین ارائه این گزارش گفت "یک بخش اعظم پول که بیش از ۶۰ درصد کل پروژه می‌شود، صرف مصارفی شده که در واقع برای افغانستان نبوده، یعنی در بخش‌های تخنیکی از سوی قراردادی‌های خارجی‌ها به مصرف رسیده".

مرحلۀ دوم این برنامه که میان سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ تطبیق می‌شود، دارای ۹۰ میلیون دالر بودجه است.

در گزارش "میک" آمده است که در پروژه رشد زراعت و انکشاف دهات، خویش‌خوری در مدیریت برنامه، بی‌نظمی در روند کمک‌های بلاعوض و قراردادهای تدارکاتی و تنظیمات اداری پیچیده، وجود داشته است.

همچنان در بخشی از این تحقیق گفته شده است که احتمال تخطی قانونی در قرارداد کارکنان وجود دارد و تمویل کنندگان مخالف ارزیابی از اجراات شان اند.

بربنیاد گزارش، نظارت از تطبیق پروژه از سوی تمویل کنندگان خارجی فاقد اعتبار بوده است.

مسؤولان این کمیته، تأکید می‌ورزند که چگونگی دیزاین این پروژه زمینه ساز فساد بوده است و بربنیاد تفاهمنامه موجود میان افغانستان و تمویل کنندگان بین‌المللی، دونرها قرارداد را به شرکت خصوصی انگلیسی "اتوس کانزلتنگ لمتد" داده است و با آنکه فاقد رسمیت در افغانستان بود، این پروژه را مدیریت کرده است.

مرحله نخست پروژه رشد زراعت و انکشاف دهات (CARD-F) از سوی انگلستان شده و مرحله دوم این پروژه از سوی انگلستان و دنمارک تمویل می‌شود.

وزارت زراعت هنوز در واکنش به این گزارش چیزی نگفته است.

XS
SM
MD
LG