لینک های دسترسی

Breaking News

۲۱ زن امسال به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند


بیشتر زنان هنگام قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی کابل بازداشت شده اند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر افغانستان می‌گوید، استفاده از زنان در قاچاق مواد مخدر افزایش یافته و پولیس در یازده ماه سال روان خورشیدی، ۲۱ زن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است.

احمد خالد مؤحد، سخنگوی این مرکز روز دوشنبه به خبرنگاران گفت، از جملۀ تمام این زنان، یازده تن در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل، هنگامی گرفتار شده اند که می‌خواستند هیروئین به خارج قاچاق کنند.

آقای مؤحد گفت "استفاده از خانم‌ها منحیث وسیله که (مواد مخدر) انتقال داده شوند، ارقام سال گذشته و امسال متفاوت است و بیشتر هم شده است، خصوصاً از طریق میدان هوایی که انتقال می‌دهند".

به گفتۀ آقای مؤحد، یافته‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر نشان می‌دهد که به دلایل مختلف زنان به قاچاق مواد مخدر مجبور می‌شوند.

او افزود "اکثراً سه دلیل دارد که اینها استفاده می‌شود، از این که اینها مشکلات اقتصادی دارند، استخدام می‌شوند از طریق شبکه‌های جرمی که قاچاق مواد مخدر کنند و دوم عدم آگاهی شان و سوم هم بر اثر جبر و فشار فامیلی شان".

سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر گفت، برای جلوگیری از استفادۀ زنان در قاچاق مواد مخدر، این مرکز کمپاین‌های گستردۀ آگاهی عامه را انجام داده است و امسال این کمپاین‌ها را نیز ادامه خواهد داد.

بر اساس آمار رسمی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، دوسیه‌های ۴۳۶ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به این اداره سپرده شده بود که از این میان ۲۸ تن این افراد زنان بودند.

XS
SM
MD
LG