لینک های دسترسی

Breaking News

حسنی مبارک کیست؟


حسنی مبارک کیست؟

بعضی ها بدین معتقد اند که حسنی مبارک، رئیس جمهور فعلی مصر کشور را طی 30 سال اقتدار خود با ثبات نگهداشته است، ولی تعدادی از وی انتقاد کرده میگویند که ثبات فعلی بهای بلندی داشته است.

این قوماندان سابق قوای هوایی که 82 سال سن دارد، ریاست جمهوری را بعد از آن بدست گرفت که انور سادات، رئیس جمهور قبلی مصر در سال 1981 توسط تندروان به قتل رسید.

آقای مبارک درآن زمان معاون آقای سادات بود و در جریان قتل وی حین یک رژۀ نظامی در کنار آقای سادات نشسته بود. آقای مبارک تا اکنون حد اقل از شش حملۀ سوء قصد جان به سلامت برده است.

طی اقتدار وی، مصر روابط صلح آمیزی با اسرائیل و متحدین غربی نگهداشته است. حکومت آقای مبارک در تلاش های پیشرفت مذاکرات صلح شرق میانه، متحد ِ عمدۀ امریکا میباشد.

در داخل مصر، پالیسی های وی خشم مردم را برانگیخته است. او قانون حالت اضطرار را در کشور نافذ ساخته که آزادی های اساسی را محدود ساخته و به پولیس حق توقیف میدهد.

XS
SM
MD
LG