لینک های دسترسی

حسنی مبارک همین هفته محاکمه می شود


حسنی مبارک همین هفته محاکمه می شود

حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر، قرار است در همین هفته به اتهام فساد اداری و اتهامات قتل مربوط به سی سال حکومت اش و سرکوبی معترضان در جریان قیام ها در چند ماه اخیر حاکمیتش، به محکمه احضار گردد.

الپسین خبرنگار صدای امریکا از قاهره پایتخت مصر گزارش میدهد که این محاکمه برای مصر، یک گام عمده بشمار رفته ولی درعین حال تردید های زیادی را همراه دارد.


XS
SM
MD
LG