لینک های دسترسی

نام ملا عمر در فهرست دهشت افگنان تحت تعقیب هیچگاهی نبوده و نیست


نام ملا عمر در فهرست دهشت افگنان تحت تعقیب هیچگاهی نبوده و نیست

سفارت ایالات متحده در کابل با انتشار اعلامیه یی گفته است که اسم ملا عمر هیچگاه در فهرست دهشت افگنان تحت تعقیب قرار نداشت اما در فهرستی بود که به خاطر دریافت وی جایزه تعیین گردیده بود.

بیانیه سفارت ایالات متحده در واکنش به گزارش برخی از روزنامه های افغانی و بین المللی نشر شده است که اسم ملا عمر از فهرست دهشت افگنان تحت تعقیب دفتر تحقیقات فدرال امریکا حذف گردیده است.

این تبصره در حالی صورت گرفته است که مسئله گشایش دفتر نماینده گی طالبان در قطر زیر بحث قرار دارد و رئیس جمهور کرزی نیز روز گذشته توافق خود را به هدف گشایش این دفتر ابراز کرده بود.

XS
SM
MD
LG