لینک های دسترسی

سفر دیپلومات بلند رتبه عرب به باریکه غزه


امر موسی، سر منشی جامعه کشور های عربی بروز یکشنبه در سرحد مصر با غزه از طرف حماس و احزاب مختلف فلسطینی استقبال شد.

امر موسی، سر منشی جامعه کشور های عربی بروز یکشنبه در سرحد مصر با غزه از طرف حماس و احزاب مختلف فلسطینی استقبال شد.

امر موسی، رئیس ۲۲ کشور عضو جامعه عرب گفت، محاصرۀ باریکه غزه توسط اسرائیل باید رفع گردد.

توقع میرود موسی طی سفر یک روزۀ خود، با اسمعیل هنیه، رهبر حماس در منزل او ملاقات کند. او همچنان از خانواده های فلسطینیانی که اقارب خود را در جنگ غزه با اسرائیل از دست داده اند، دیدن میکند.

در جنگی که در دسمبر سال ۲۰۰۸ آغاز یافت و سه هفته دوام کرد، ۱۳۰۰ فلسیطینی و ۱۳ اسرائیلی جان خود را از دست دادند.

امر موسی، بلند رتبه ترین مقام کشور های عربی است که از زمان کنترول باریکه غزه توسط حماس در سال ۲۰۰۷ ، از غزه دیدن میکند.

XS
SM
MD
LG