لینک های دسترسی

اعلام ایجاد حزب سیاسی جدید توسط مشرف


پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید او در نظر دارد حزب جدید سیاسی را با تعهد فرهنگ جدید سیاسی در پاکستان ماه آینده ایجاد نماید.

آقای مشرف بروز چهارشنبه گفت او حزب "مسلم لیک سرتاسری پاکستان" را سر از تاریخ اول اکتوبر در لندن افتتاح میکند. او اظهار عقیده نمود که حزب جدید با طبقۀ جوان پاکستان رونق خواهد گرفت که علاقمند تغیر در پاکستان میباشند.

آقای مشرف میخواهد همزمان با انتخابات عمومی 2013 به پاکستان برگردد.

این جنرال 67 ساله اظهار اطمینان نمود که باوجود احتمال اقدام قانونی علیه وی بخاطر اقتدار چند سالۀ نظامی، او دوباره بر خواهد گشت.

این جنرال سابق اردوی پاکستان بعد از آن در سال 2008 کنار رفت که احزاب سیاسی تهدید نمودند تا وی را به جرم تخطی از قانون اساسی محاکمه نمایند.

XS
SM
MD
LG