لینک های دسترسی

روستاییان ننگرهار در مکاتب پاکستانی درس می خوانند

  • ضیاالرحمن حسرت - ننگرهار

کودکان روستایی افغان با لباس مکاتب پاکستانی
مسوولان معارف ولایت ننگرهار می گویند که در مناطق مرزی، توجه زیادی به گسترش معارف و ایجاد مکاتب معطوف شده است، اما هم اکنون صدها تن از کودکان ساکن در این مناطق در مکاتب پاکستانی سرگرم آموزش استند.

این کودکان که با لباس های ویژۀ مکاتب پاکستانی ملبس اند، همه روزه مسافۀ کم و بیش ده کیلومتر را می پیمایند تا خود را به مکاتب ساحات لندی کوتل و لوارگی برسانند.

شاگردان می گويند که روستا های شان فاقد مکتب بوده و مکاتب دیگر نیز در مسافۀ بسیار دور از روستا های آنان موقعیت دارد، از اینرو رفتن به مکاتب پاکستانی را ترجیح می دهند.

شاگردان و خانواده های آنان خواهان تاسیس و ایجاد مکاتب از سوی حکومت افغانستان در مناطق روستایی مرزی استند.

اداره معارف ننگرهار مي گويد که اين مشکل در گذشته وجود داشت، اما اکنون در همه مناطق مرزی مکاتب تاسیس شده است.

محمد آصف، مسوول مطبوعاتى ریاست معارف ننگرهار می گوید برخی افغان های ساکن در این مناطق در آنسوی خط دیورند کار و اشتغال دارند و کودکان آنان که دستیار شان اند نیم روز با والدین شان کار کرده و نصف دیگر روز را در مکاتب پاکستانی به آموزش می پردازند.

افزون بر این مشکل، چندی پیش باشندگان ولسوالی مرزی گوشته شکایت داشتند که بنابر نبود کلینیک و تاسیسات صحی، حتا برای درمان ابتدایی، بیماران شان را به آنسوی خط دیورند می برند.
XS
SM
MD
LG