لینک های دسترسی

Breaking News

ناسا برای یافتن آب به ماه روبات می‌فرستد


ادارۀ ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده (ناسا) به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد تا سه سال دیگر یک روبات پیشرفته را برای کشف دخایر احتمالی آب در زیر سطح ماه، به این کره بفرستد.

این طرح ناسا دو سال پیش از سفر دوبارۀ انسان به ماه – که قرار است در سال ۲۰۲۴ انجام شود – و با هدف تامین آب آشامیدنی فضانوردان و تامین سوخت سفینۀ فضایی، برنامه‌ریزی شده است.

ناسا گفته است که روبات "وایپر" در دسمبر ۲۰۲۲ به قطب جنوب ماه خواهد رسید، جاییکه همیشه در سایه و تاریکی فرورفته و یخبندان است. این روبات شامل چهار قطعه ابزار پیشرفته برای نمونه‌برداری از سطح ماه است.

مطالعات جدید وجود آب را در کرۀ ما نفی نکرده و حتا ممکن پنداشته است. دانشمندان می خواهند بفهمند که رسوبات یخ چطور در داخل حفره های روی ماه تشکیل شده است.

هیچ کسی نمی‌داند که جدا کردن یخ در این قسمت مهتاب چقدر دشوار خواهد بود، زیرا ممکن یخ موجود در آن ساحه با خاک و سنگ آمیخته باشد.

کارشناسان فضایی گفته اند که از آکسیجن این یخ‌بندان برای تنفس فضانوردان و از هایدروجن آن منحیث مواد سوخت انجن سفینه‌ها استفاده شده می‌تواند.

XS
SM
MD
LG