لینک های دسترسی

انتقال سفینۀ فضایی دیسکوری به موزیم واشنگتن


سفینۀ فضایی دیسکوری که پس از آخرین ماموریت فضایی به موزیم هوایی واشنگتن انتقال داده شد.

سفینۀ یاد شده که از عمر آن 28 سال می گذرد از مرکز فضایی کنیدی در فلوریدا، در حالیکه در بریک طیارۀ بویینگ 747 ناسا نصب شده بود، به موزیم انتقال داده شد.

مرکز ملی فضایی ایالات متحده سال گذشته با از کار انداختن سفینۀ فضایی دیسکوری، تمرکز خود را بر انکشاف نسل های جدید سفینه ها معطوف کرده است که فرا ترازمدارزمین سفر خواهد کرد.

دیسکوری سر از تاریخ 19 اپریل در معرض دید مردم قرار داده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG