لینک های دسترسی

درخواست تازه حکومت افغانستان از ناتو


درخواست تازه حکومت افغانستان از ناتو

حکومت افغانستان از قوای ناتو مستقر در افغانستان خواسته است تا درمورد اتهامات فساد در شفاخانه نظامی این کشور و همچنان قوماندانی قوای هوایی افغان، اسنادی را ارائه کند.

چندی شماری از مطبوعات بین المللی به نقل از قوماندانی ناتو در افغانستان گزارش داده بودند که به ارزش چهل و دو ملیون دالر امریکایی در شفاخانه نظامی موسوم به چهارصد بستر اختلاس شده است، درعین حال از موجودیت فساد در قوماندانی قوای هوایی افغانستان نیز گزارش های منتشر گردیده بود.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه یی خبر داده است که این مسئله در اجلاسی به رهبری رئیس جمهور کرزی مورد بررسی قرار گرفت و از ناتو خواسته شده است تا در موارد یاد شده اسناد موثقی را به لوی سارنوالی افغانستان تسلیم کند.

ناتو تا اکنون درمورد تبصره یی نکرده است.

XS
SM
MD
LG