لینک های دسترسی

Breaking News

مصاحبۀ با جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی نیرو های ناتو در افغانستان


مصاحبۀ با جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی نیرو های ناتو در افغانستان

به گونه سوال اول می خواهم از شما بپرسم که با در نظر داشت حالات امینتی افغانستان، تغیر بزرگ در پالیسی ایالات متحده امریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟

جواب:

خوب؛ زمانی که میخواهیم در باره امنیت و نقش نیرو های امنیتی افغان صحبت نمایم؛ می خواهم خاطر نشان سازم که نتیجه انتقال قدرت به نیرو های افغان در سال گذشته خیلی کامیاب بوده. در سال 2011 نیرو های ائتلاف دو وظیفه عمده را به پیش می بردند؛ اول؛ نبرد با شورشیان مسلح در جنوب و جنوب غرب کشور و تعلیم نیرو های افغان و شدت ازدیاد این نیروها که خوشبختانه تعداد آن به سه صد هزار سرباز می رسد و باید گفت که در همان سال ما بیشترین نیرو را در افغانستان داشتیم وهمچنان پروسه انتقال قدرت به نوع خود خیلی موثرو کامیاب بوده است و بیشتر از50 در صد نفوس افغانستان تحت پوشش امنیتی نیرو های افغان می باشد. با توجه به پیشرفت های امنیتی؛ سال 2011 یک سال کامیاب تلقی میشود.

سوال: نظر شما در قسمت نیرو های امنیتی افغان با توجه به تجربه وطرز کار آنان چیست؟

جواب: با کوشش و همکاری جامعه جهانی؛ نیرو های امنیتی افغان بطور قابل ملاحظه و چشم گیر ارتقاع نموده اند. همچنان به طور گسترده نیرو های افغان مسولئت امنیتی را به عهده گرفته و اکثر عملیات های نظامی را نیز به تنهایی رهبری می نمایند، قابل یاد آوریست که نیرو های امنیتی افغان در اکثر عملیات با نیرو های ائتلاف هم گام می باشند. می خواهم به گونه مثال امنیت شهر کابل که کاملا توسط نیرو های پولیس ملی رهبری می شود؛ یاد آور شوم و این جای افتخار است که امنیت شهر کابل به گونه غیر قابل باور عالی می باشد و حادثات تروریستی و امنیتی به گونه چشم گیر آن کاهش یافته است. پس از نظر نیرو های ائتلاف؛ نیرو های امنیتی افغان کاملآ قادر به اخذ مسولئت های امنیتی کشور شان بوده و تا ختم سال 2014 و با دسترسی به امکانات ضروری؛ این نیرو ها توانمندی تامین امنیت کشورشان را دارا خواهند بود و نظر به وعده های کنفرانس بن در سال گذشته؛ بعد از 2014 کمک های جامعه جهانی همواره با افغانستان در بخش های انکشاف اقتصاد و امنیت ادامه خواهد داشت. ما نمی خواهیم که اشتبا بعد از خروج عساکر شوروی سابق را تکرار نمایم زیرا اشتباه آنان با عث ایجاد گروه طالبان در افغانستان گردید.

سوال: به صورت عموم دولت افغانستان و جامعه جهانی همواره به صلح با طالبان تاکید می دارند، اما دیده می شود که طالبان حملات خود را شدت بخشیده و حملات انتحاری خود را افزایش داده اند، آیا شما فکر می کنید که طالبان صلح میخواهند؟

جواب:

می خواهم بگویم که گزارش ملل متحد درمورد ازدیاد حادثاتی که باعث کشته شدن غیر نظامیان می گردد به ما درد آور است، باید بگویم که نیروهای ائتلاف و افغان همواره در سدد راه های اند که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری به عمل آید و از این رو ما توانسته ایم که در جریان عملیات های نظامی خود تلفات ملکی را کاهش دهیم و باید بگویم که کاهش تلفات غیر نظامیان از جمله اولویت های قوماندان عمومی قوای ائتلاف می باشد ولی تلفات غیر نظامیان توسط بم های کنار جاده، حملات انتحاری در مناطق مزدحم مانند مارکیت ها ودرمحلاتی که ادارات دولتی موقعیت دارند، به ما درد آور بوده وما در تلاش راه هایم تا آنرا کاهش دهیم. ما باید برای جلو گیری از تولید همچو بم ها وآموزش نیروهای افغان برای خنثی ساختن چنین مواد های انفجاری کوشا باشیم.

سوال: گفته می شود که پاکستان ابرازعلاقه مندی خود را به دوباره بازگشایی راه های مواصلاتی نموده و به مذاکرات آماده می باشد، این موضوع را شما چگونه بررسی می کنید؟

جواب:

بلی ما همیشه خواهان روابط خوب با پاکستان هستیم ولی بعد از حادثه کشته شدن عساکر پاکستانی در منطقه سرحدی، کشیدگی ها میان قوای ائتلاف و پاکستان ازدیاد یافته بود از نظر تدارکاتی ما به راه های مواصلاتی پاکستان وابستگی نداریم و طی سه ماه گذشته تدارکات خویش را دو باره عیارساخته ایم. با این همه مردم افغانستان و پاکستان مشقت مسدود بودن راه ها را تحمل می کنند که از این بابت ما خواستار بازگشایی آن استیم ولی بند نمودن راه های مواصلاتی بالای نیرو های ائتلاف هیچ نوع تاثیر نداشته است.

سوال : می خواستم به گونه سوال آخر از شما بپرسم که اوضاع امنیتی را در مناطقی که نیرو های فرانسوی و امریکایی از آنجا خارج شده اند ،شما آنرا چه گونه بررسی می کنید؟

جواب:

قسمی که ما شنیدیم دولت فرانسه درصدد فیصله های است که صرف مربوط به خود حکومت فرانسه می شود و موقف نیرو های ائتلاف را بیان نمی کند ومن نمی خواهم در باره فیصله حکومت فرانسه نظری داشته باشم. ما در قسمت پر نمودن نقش عساکر فرانسه مشکلی نداریم. نیرو های ایتلاف می توانند امنیت شاهرا ه ها و مناطقی که عساکر فرانسوی مسؤلیت آنرا از قبل به دوش داشتند؛ به عهده بگیرند ولی از نظر ائتلاف؛ ایساف در کوشش ایجاد نقش بعدی فرانسه با نیر های ائتلاف در افغانستان میباشد و اوضاع امنیتی در آن مناطق تحت کنترول می باشد.

XS
SM
MD
LG