لینک های دسترسی

مصاحبه جنرال فیلیپ بریدلف قوماندان اعلی نیرو های ناتو در اروپا


جنرال فیلیپ بریدلف قوماندان اعلی نیرو های ناتو در اروپا به این نظر است که جنگ افغانستان هنوز خاتمه نیافته است. جنرال بریدلف در یک مصاحبۀ اختصاصی با خبرنگار صدای امریکا رحیم گل ساروان در کابل گفت که نبرد در افغانستان ادامه داشته، و صرف ماموریت محاربوی ناتو در آن کشور خاتمه یافته است.

XS
SM
MD
LG