لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو بر ضد قاچاق پناهجویان به اروپا عملیات می کند


سال گذشته بیش از یک میلیون پناهجو وارد اروپا شد.

ناتو کشتی های نظامی خود را به دریای اژه، مسیر حرکت پناهجویان از ترکیه به یونان، مستقر می سازد تا انقره و آتن را در سرکوب شبکه های قاچاق پناهجویان کمک کند.

اقدام جدید ناتو روز پنج شنبه در نشست وزیران دفاع آن پیمان در بروکسل به هدف رسیده‌گی به بحران ناشی از سرازیر شدن بیش از یک میلیون پناهجو به اروپا مطرح شد که بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم خوانده شده است.

جزئیات این طرح تا کنون مشخص نشده است، اما ظاهراً کشورهای عضو ناتو به محافظان ساحلی ترکیه و یونان و ادارۀ سرحدات اتحادیۀ اروپایی نیرو و کشتی فراهم خواهند کرد.

ده ها هزار پناهجو سال گذشته در مسیر پر خطر دریایی به اروپا غرق شد.
ده ها هزار پناهجو سال گذشته در مسیر پر خطر دریایی به اروپا غرق شد.

اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا گفت "اکنون یک اتحادیۀ جنایتکاران به وجود آمده است که از مردم فقیر بهره برداری کرده و عملیات سازماندهی شدۀ قاچاق را به پیش می برد."

وزیر دفاع ایالات متحده گفت که مرام اصلی ماموریت جدید ناتو هدف گیری این شبکه های قاچاق انسان به روشی است که بیشترین تاثیر را بر آنان برجابگذارد.

با وصف سرمای شدید که سفر پر خطر دریایی را بیش از هر وقت دیگر دشوار می سازد، شمار پناهجویان شرق میانه و شمال افریقا که از جنگ فرار کرده و راهی اروپا می شوند، کاهش نیافته است.

شمار زیاد کشورهای اروپایی قوانین مهاجرتی خود را سختگیرانه تر ساخته اند.
شمار زیاد کشورهای اروپایی قوانین مهاجرتی خود را سختگیرانه تر ساخته اند.

حتا کمک سه میلیارد یورو که اتحادیۀ اروپایی برای ترکیه فراهم کرد تا با استفاده از آن به مشکل پناهجویان رسیده‌گی کرده و جلو سیل آنان را به اروپا بگیرد، تاثیر ملموسی برجانگذاشته است.

آلمان، میزبان بیشترین شمار پناهجویان تازه وارد، وعده سپرده است که در چوکات ماموریت جدید ناتو با ترکیه و یونان کمک خواهد کرد. همچنان ایالات متحده وعدۀ حمایت کامل از این ماموریت را داده است.

XS
SM
MD
LG