لینک های دسترسی

Breaking News

آفات طبیعی سال گذشته ۱۷۵ میلیارد دالر به جهان خسارت رساند


آرشیف: مامورین آتش نشانی در جنوب جاپان، کشوریکه در ۲۰۱۶ بیشترین خسارات ناشی از آفات طبیعی را متحمل شد
آرشیف: مامورین آتش نشانی در جنوب جاپان، کشوریکه در ۲۰۱۶ بیشترین خسارات ناشی از آفات طبیعی را متحمل شد

بر اساس گزارش شرکت بیمۀ مونیخ آلمان، از سال۲۰۱۲ میلادی به این سو، خسارات ناشی از آفات طبیعی در سراسر جهان، در بالاترین سطح بوده است.

ارقام این شرکت بیمۀ آلمانی نشانی می دهد که تاثیرات مالی ناشی از آفات طبیعی در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی، دو-سوم حصه بیشتر بوده است. اما تلفات جانی ناشی از آفات طبیعی در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی کمتر بوده است.

تلفات ناشی از آفات طبیعی در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۲۵۴۰۰ نفر رسید، اما تعداد آن در ۲۰۱۶ میلادی به ۸۷۰۰ نفر کاهش یافت.

بیشترین خسارات ناشی از آفات طبیعی در کشور های آسیایی رخ داد. زلزله در جاپان ۳۱ میلیارد دالر برای آن کشور هزینه بر داشت و سیل و توفان در تابستان ۲۰۱۶ به چین ۲۰ میلیارد دالر خساره وارد کرد.

در امریکای شمالی، مجموعاً ۱۶۰ آفات طبیعی رخ دارد. از سال ۱۹۸۰ میلادی به این سو، امریکا در سال ۲۰۱۶ شاهد بیشترین رویداد های طبیعی بود.

در هایتی، توفان متیو پر هزینه و مرگبارترین آفات طبیعی بود که در نتیجۀ آن حد اقل ۵۵۰ نفر کشته شد و ۱۰ میلیارد دالر خسارات مالی وارد کرد. ایالات متحده و کانادا نیز شاهد آتش سوزی های گسترده و سیلاب ها در ۲۰۱۶سال بود.

علاوه بر آن، یک سلسله توفان ها در اروپا موجب شش میلیارد خسارات مالی شد. سیلاب های شدید در سال ۲۰۱۶ میلادی موجب ۳۶ در صد خسارات ناشی از آفات طبیعی بود.

پیتر هوپی، رئیس شرکت بیمۀ مونیخ، می گوید که اگر به آفات طبیعی ۲۰۱۶ نظر انداخته شود، دیده می شود که عامل آن اثرات بالقوۀ تغییرات آب و هوا است که کنترول نمی شود.

اما وی تاکید کرد که نمی توان هر آفت طبیعی را به تغییرات آب و هوا ارتباط داد. بر اساس معلوماتی که توسط شرکت بیمۀ مونیخ جمع آوری شده است، ۷۰ در صد خسارات ناشی از آفات طبیعی در سراسر جهان، از بیمه برخوردار نبوده اند.

XS
SM
MD
LG