لینک های دسترسی

Breaking News

نبیل: تفاهمنامه با آی اس آی جنبه عملی نگرفته است


تفاهمنامۀ استخباراتی میان افغانستان و پاکستان سروصدا های زیادی را در افغانستان ایجاد کرد

رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی امروز به خاطر توضیحات در مورد تفاهمنامه میان اداره های استخبارات افغانستان و پاکستان به ولسی جرگه فراخوانده شده بود.

شماری از نمایندگان ولسی جرگه پس از جلسۀ پشت درهای بسته با رئیس امنیت ملی به خبرنگاران گفتند که این تفاهمنامه تا هنوز نهایی نشده است.

در عین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه یی گفته است که این سند نهایی و اجرایی نیست.

در خبرنامه آمده است که حکومت افغانستان برای نهایی سازی و اجرايی شدن این تفاهمنامه در مطابقت با منافع ملی و سیاست خارجی کشور و کسب مشروعیت آن مراحل ذیل را عمل خواهد کرد.

نخست، تعیین چهار چوب، حدود و صلاحیت های این تفاهمنامه از سوی رئیس جمهور افغانستان،، دوم تسوید و تدقیق متن آن از سوی متخصصین ذیدخل دولت - ریاست امنیت ملی، وزارت خارجه، ریاست اجرائیه و شورای امنیت ملی- که همه به رئیس جمهور گزارش می دهند.

ریاست امنیت ملی گفته است که در مرحلۀ سوم شورای امنیت ملی افغانستان در مورد مسودۀ تفاهمنامه بحث کرده و در مرحلۀ چهارم نشست مشورتی با بزرگان سیاسی، جهادی و وکلای مردم برای اجماع برگزار می شود.

در مرحلۀ نهایی، به اساس خبرنامۀ ریاست امنیت ملی متن تفاهمنامه به جانب پاکستان سپرده خواهد شد. در این خبرنامه آمده است که ریاست امنیت ملی در هرگونه تعامل با سازمان های استخباراتی خارجی، به حفظ منافع ملی و مصالح علیای افغانستان خود را متعهد می داند.

XS
SM
MD
LG