لینک های دسترسی

Breaking News

سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیون دالری در بخش صنعت و تولید در افغانستان


اتحادیه سرتاسری صنعتکاران افغانستان، می‌گوید که در جریان چهار سال گذشته تا ۸۰۰ میلیون دالر در بخش صنعت و تولید سرمایه‌گذاری شده است که حدود ۲۵ درصد آن مربوط به سال روان خورشیدی است.

شیرباز کمین‌زاده، رئیس عمومی این اتحادیه به صدای امریکا می‌گوید که وضعیت سرمایه‌گذاری در افغانستان رو به بهبود است؛ اما هنوز هم مشکلاتی فراراه سرمایه‌گذاران وجود دارد.

آقای کمین‌زاده گفت که امسال تا ۲۰۰ میلیون دالر در بخش ذوب آهن، تولید مشروبات غیرالکولی، تولید پاپوش و مواد خوراکی در افغانستان سرمایه گذاری شده است.

به گفتۀ آقای کمین زاده حکومت در این اواخر برای حمایت از سرمایه‌گذاران به استفاده از تولیدات داخلی فرمان داده است؛ اما این مسأله هنوز به صورت کلی تطبیق نشده است.

او افزود که برای حمایت از سکتور خصوصی، تعدیل قوانین به منظور بسترسازی مناسب سرمایه‌گذاری، فراهم‌کردن سهولت قرضه با تکتانه کم، ایجاد زیربنا و تهیۀ انرژی برق، از مواردی اند که باید حکومت روی آنها تمرکز کند.

اما، شبیر بشیری، رئیس شورای عالی صنعت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال گذشته، به مراتب کمتر بود و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید نشده است.

به گفتۀ وی، هرگاه سرمایه‌گذاریی حدود ۲۰۰ میلیون دالری شود؛ بدون شک تبعاتی در پی دارد که اکنون چنین نیست: "چقدر میزان استخدام بلند رفته، چقدر میزان فقر کاهش پیدا کرده، چقدر میزان صادرات بلند رفته، شما وقتی میزان استخدام را ببینید، میزان فقر و صادرات را ببنید، از جای خود تکان نخورده، بناءً این ارقام، ارقام پوشالی است، حقیقی نیست".

با این حال، بانک جهانی در ماه عقرب با نشر گزارشی اعلام کرد که برای بار نخست در افغانستان محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط و فراهم‌آوری تسهیلات قرضه نیز بیشتر شده است.

اما بر اساس این گزارش، ناامنی، بیجاشدن مردم به دلیل خشکسالی یا هم جنگ، نارسایی‌های کاری و زمانگیر بودن مقررات دولتی، هنوز هم از مشکلاتی اند که فراراه سرمایه‌گذاری در افغانستان قرار دارند.

XS
SM
MD
LG