لینک های دسترسی

Breaking News

امراض که بیشتر ناتوانی را در انسان ها بار میآورد


امراض قاره یی که از آن در ممالک فقیر چشم پوشی شده است.

کارشناسان صحی می گویند بسیاری امراض مناطق استوایی عمدتاً با کشورهای جنوب صحرای افریقا مرتبط بوده و از مدت زمان طولانی به اینسو اثرات سنگینی را در جنوب آسیا نیز داشته است. تحقیقات جدید نشان می دهد که حدود یک و نیم میلیارد انسان در جنوب آسیا از شدت پرازیت های ناتوان کننده و انتانات باکتریایی رنج می برند.

پیتراوتیز که رئیس بخش ادویه مناطق استوایی در پوهنتون ملی ایالات متحده است، می گوید که فقر عامل اصلی و اولیه ابتلای افراد به امراض است. چون این امراض معمولا ً کشنده نیست، از این رو افراد در تلاش مبارزۀ فوری با آن نیستند و جهان نیز از آن چشم پوشی نموده است.

داکتر پیتر اوتز
داکتر پیتر اوتز

"هیچ کس واقعا از امراض موسوم به فیلاریا نمی میرند و به همین دلیل سخت است تا توجه کسانی را به این مسئله جلب کنیم که پالیسی های صحی را در جهان می سازند. دهها میلیون انسان، معیوب شده اند، اعضای بدن خود را از دست داده و به بیماری های مختلفی مبتلا شده اند. این امراض هر کاری را با انسانها انجام می دهد اما آنان را نمی کشد و بعضی اوقات انتقال این پیام مشکل به نظر میرسد."

اتوتیز مؤلف یکی از این مطالعات اخیر است. او می گوید یک چهارم انتانات روده های کوچک، در هند و بقیه در کشور های دیگر آسیای جنوبی دیده میشود.

فیلاریازیز، کالاآزار،انتانات پرازیتی و جذام نیز به صورت گستردۀ شیوع یافته است. وی میافزاید که این انتانات معمول ترین امراض را در کشور های نهایت فقیر تشکیل می دهد.

داکتر پیتر اوتیز میگوید " شما شاید در مورد اصطلاح ( زیر میلیارد) را شندیده باشید که یک ملیارد نفر هر روز با هیچ پولی زندگی را به سر میبرند. خوب، دیده میشود که بیشتر این افراد در هند و دیگر کشور های آسیا جنوبی زندگی میکنند و این امراض است که مردم زیر خط فقر را تهدید می کند."

گرچه برخی از این امراض را می توان با واکسین نسبتاً ساده درمان نمود اما معالجۀ امراض دیگر اندکی گران و پیچیده بوده و درمان آن برای دیگران گران و پیچیده است. این انتانات تمایل رشد دوباره را نیز دارند.

اماندا گلاسمن مدیر انستیتیوت گولوبل هلت در مرکز انکشاف جهانی است. این مرکز در بخش ساختار سیاست های عمومی صحی مصروف کار می باشد.

امراض که بیشتر ناتوانی را در انسان ها بار میآورد
امراض که بیشتر ناتوانی را در انسان ها بار میآورد

او می گوید "وقتی آنها فکر میکنند پول دولتی را در کدام بخش به مصرف برسانند و چگونه تداوی مشکل و اما موثری را برای نیازمندان تطبیق کنند، امیدوارم که این عمل سیاست گذاران را بیشتر متوجه چنین امراض بسازد."

کارشناسان بر شرکت های دواسازی هندی تاکید می ورزند تا راه های را جستجو نمایند که در آن نه تنها روی ساختار دوا ها برای امراض قلبی، شکر و سرطان، بلکه برای امراض در مناطق گرمسیر و فقیر نیز تمرکز داشته باشد.

XS
SM
MD
LG