لینک های دسترسی

Breaking News

حدود ۷۶ در صد مردان افغان با همسران شان خشونت می‌کنند - تحقیق


یافته‌های یک تحقیق تازۀ مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۶ در صد مردان با زنان شان رفتار خشونت‌آمیز دارند.

این تحقیق که از طریق گفتگو با ۱۹۲۶ تن (۷۸ در صد زنان و ۲۸ در صد مردان) در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و بامیان انجام شده، روز چهارشنبه نشر شد.

عزیز رفیعی، رییس مجما گفت: "۷۵.۹ در صد مصاحبه ‌شوند‌گان گفته اند که بلی خشونت شوهر علیه زن وجود دارد و تنها ۲۴.۱ در صد گفته اند که وجود ندارد. خشونت فزیکی ۲۰.۵ در صد است. خشونت اجتماعی ۱۷.۸ در صد است. خشونت فرهنگی ۱۱.۸ در صد است. خشونت اقتصادی ۱۶.۴ در صد است".

بر بنیاد این تحقیق، میزان خشونت‌های زبانی شوهران در برابر همسران شان ۲۵.۸ در صد و خشونت جنسی نیز ۵.۲ در صد ثبت شده است.

خشونت در خانواده شوهر و پدر

بخشی دیگر این تحقیق روی خشونت علیه زنان در خانواده شوهر تمرکز کرده است که میزان این گونه خشونت به ۶۶.۲ در صد می‌رسد.

خشونت‌های فزیکی، جنسی و زبانی عمده‌ترین خشونت‌های خانوادۀ شوهر در برابر عروس‌ها گفته شده است. آقای رفیعی گفت که میزان خشونت زبانی به بیش از ۳۹ فیصد می‌رسد که فرهنگ اجتماعی پایین را در خانواده‌ها نشان می‌دهد.

به گفتۀ آقای رفیعی، بانوان قبل از عروسی در خانوادۀ پدری نیز با خشونت‌های گوناگون روبرو اند که ۳۹.۴ در صد افراد شامل در این تحقیق این مسأله را تأیید کرده اند.

رئیس مجما افزود: "خشونت فزیکی ۲۶.۸ در صد است. خشونت جنسی یک فیصد است؛ ولی خیلی ناراحت‌کننده است که یک دختر جوان در خانواده خودش احساس راحتی نکند، این بسیار خطرناک است. اگر خانواده خود شما مصوون و محفوظ نباشد، هیچ جای دیگر مصوون نیست".

بی‌احترامی همسران به شوهران شان، احترام نگذاشتن زنان به خانوادۀ شوهران، بیکاری و عصبانیت شوهران به دلیل ناهنجاری‌ها، از عوامل عمدۀ بروز خشونت در برابر همسران شان در این تحقیق گفته شده است.

مجتمع جامعه نهادهای مدنی، برای کاهش خشونت علیه زنان در خانواده، خواستار بلندبردن آگاهی عامه از طریق مساجد، مکاتب و رسانه‌ها شد. این مجتمع همچنان بر بلندبردن پولیس برای حمایت از حقوق اساسی خانم‌ها، فراهم‌شدن زمینۀ اشتغال، پیگرد عاملان خشونت علیه زنان و فراهم شدن زمینۀ دسترسی زنان به عدالت، تأکید کرده است.

XS
SM
MD
LG