لینک های دسترسی

Breaking News

آخذه‌های کوچک جانشین روش‌های کنونی تشخیصی می‌شود


دانشمندان پیش از خوراندن این آخذه به انسان، باید اندازۀ آن را کوچکتر بسازند

دانشمندان آخذه هایی را اختراع کرده اند که در مورد شمار زیاد بیماری‌ها معلومات فراهم کرده می‌توانند.

بیمار مبتلا به آفت مکروبی جهاز هضمی این آخذۀ کوچک را می‌بلعد تا معلومات را در مورد بیماری به تلیفون هوشمند اش ارسال کند. آخذۀ دیگر از این نوع در مورد التیام زخم و آخذۀ بعدی هم در مورد وضعیت دهان و دندان‌ها معلومات می‌دهد.

آخذۀ که بلعیده می‌شود به اندازۀ سرپوش قلم بوده و بر اساس گزارش ژورنال علوم، مرحلۀ آزمایشی آن بالای حیوانات تکمیل شده است، اما تا حال بالای انسان‌ها آزمایش نشده است.

پیش از آزمایش این آخذه بر انسان، به گفتۀ دانشمندان، باید اندازۀ آن کوچکتر ساخته شود و نیز داکتران قادر باشند که موقعیت دقیق آن را در درون کانال هضمی تثبیت کنند.

افراد بالاتر از ۵۰ سال سفارش می‌شوند تا برای ارزیابی برخی آفات جهاز هضمی معاینۀ اندوسکوپیک را انجام دهند. در این معاینه تیوپ درازی از طریق دهن یا مقعد وارد جهاز هضمی شده و ضمن تفتیش، از ساحات مشکوک نمونه برداری می‌شود.

اما به گفتۀ تیموتی لو، انجنیر بیولوژی در انستیتیوت تکنالوژی مسه چوستس، بلعیدن این آخذۀ کوچک نیازمندی بیمار را به رفتن نزد داکتر و انجام معاینۀ آزاردهندۀ اندوسکوپی را مرفوع می‌کند.

آخذه های کوچک که برای سنجش اندازۀ التیام زخم‌ها ساخته شده است، کمتر از یک سانتی متر طول داشته و به گفتۀ پایجی فاکس، متخصص جراحی در پوهنتون استنفورد امریکا، مشخصاً برای اندازه گیری درجۀ التیام "پی" طراحی شده است، زیرا التیام پی نسبت به هر نسج دیگر بدن زمانگیر است.

این آخذه پس از فراهم آوری معلومات، در محلی که تعبیه شده است، حل می‌شود و ضرورت برای عملیۀ دیگر نیست تا دوباره بیرون کشیده شود. این آخذه نیز تا کنون بالای انسان‌ها آزمایش نشده است، اما آزمایش آن بالای حیوانات لابراتواری موفقانه سپری شده است.

آخذۀ کوچک دیگر که توسط انجنیران طبی در پوهنتون تفت امریکا ساخته شده است، بر اساس گزارشی که ژورنال مواد پیشرفتۀ تکنالوژی نشر شده است، در بالای دندان گذاشته می شود تا ما را از بهداشت دهان و دندان با خبر سازد.

این آخذۀ کوچک طلایی رنگ، نمونۀ لعاب دهن را گرفته و جابجا ترکیب کیمیایی آن را مشخص می‌کند و نتیجه در تلیفون هوشمند که با این آله وصل است، ارسال می‌کند. تعیین ترکیب کیمیایی لعاب دهن برای تشخیص شمار زیاد بیمارهای دندان، بیره و دهن مهم و اساسی شمرده می‌شود.

هرچند این ابزار هوشمند کوچک تا کنون عملاً بالای انسان تطبیق نشده است، اما دانشمندان به این باور اند که انسان‌ها فقط یک گام دیگر از کاربرد تکنالوژی و ابزاری فاصله دارند که به راحتی در مورد درون آنان به بیرون اطلاعات دقیق را ارسال کرده می‌تواند.

XS
SM
MD
LG