لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق: نهایت سن انسان ۱۱۰ - ۱۲۰ سال است


آرشیف: خانم ایما مورانو ایتالیایی ۱۱۷ سالروز تولد خود را در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ جشن گرفت

کالج سلطنتی لندن و سازمان جهانی صحت، طول عمر شهروندان ۳۵ کشور صنعتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این مطالعه نشان میدهد که مردم در سال ۲۰۳۰ بیشتر عمر خواهند کرد، و شکاف بین طول عمر زنان و مردان در بیشتر کشورها به مرور از بین خواهد رفت. نتایج این تحقیق در ژورنال طبی "د لنست" آنلاین منتشر شده است.

به گفتۀ مجید عزتی، رهبر تیم پژوهشی کالج سلطنتی لندن، دانشمندان قبلاً فکر می کردند که حد اوسط عمر ۹۰ سال غیر ممکن است، ولی با پیشرفت های طبی، و برنامه های اجتماعی، مرزهای سنی گسترش یافته است، به خصوص در کشورهایی که بسیاری مردم آن از قبل عمر طولانی داشتند.

آقای عزتی تخمین می کند که مردم سرانجام تا ۱۱۰ یا ۱۲۰ سالگی عمر خواهند کرد.

بنا بر تحقیقات جدید، زنان کوریای جنوبی، اولین افرادی اند که میانگین عمرشان بالاترین و به طور متوسط ۹۱ سال تخمین زده شده است.

در این مطالعه زنان و مردان کوریای جنوبی بیشترین طول عمر را نشان دادند، در حالیکه مردم امریکا همچنان کمترین طول عمر را در بین کشورهای صنعتی دیگر دارند.

طول عمر زنان در تمام این کشورها بیشتر از طول عمر مردان بود. بعد از زنان کوریای جنوبی ، زنان فرانسه، جاپان، اسپانیا، و سوئیس بیشترین طول عمر را (۸۸ سالگی) نشان دادند.

برای مردهای کوریای جنوبی طول عمر متوسط ۸۴ سال پیش بینی شده است. بعد از کوریای جنوبی، مردهای آسترالیا، سوئیس، کانادا، و هالندقرار گرفتند که آنها نیز طول عمری نزدیک به ۸۴ سال را نشان دادند.

زنان مقدونیه با طول عمر متوسط نزدیک به ۷۸ سال، و مردان صربستان با نزدیک به ۷۳ سال، در پائین این فهرست قرار گرفتند.

این تحقیق تخمین کند که امریکا که از نظر طول عمر از قبل در بین کشورهای پیشرفته عقب بود، تا سال ۲۰۳۰ عقب تر نیز خواهد افتاد، با طول عمر متوسط ۸۰ سال برای مردها، و ۸۳ سال برای زنها.

بر اساس این تحقیق، دلیل آن نداشتن پوشش بیمۀ صحی و سلامت همگانی، شمار بالای مرگ و میر بین مادر و فرزند در زایمان، چاقی زیاد، و آدم کشی در امریکا است.

XS
SM
MD
LG