لینک های دسترسی

طراحی بانک نوت های جدید افغانی برای جلوگیری از جعل کاری


بانک مرکزی افغانستان به منظور جلوگیری از نشر و استفادۀ بانک نوت های جعلی، تغیراتی را در بانک نوت های هزار افغانی و پنجصد افغانی ایجاد کرده است.

نورالله دلاوری، رئیس د افغانستان بانک می گوید که بانک نوت های هزار جدید دارای مشخصات است که نوت های تقلبی آن را ندارد، و ساخت جعلی آن ناممکن می باشد.

رئیس بانک مرکزی افغانستان جزیاتی را در مورد این بانک نوت ها در صحبت ویژۀ با رادیو آشنا فراهم کرد که می توانید جزیات آنرا در اینجا بشنوید.

XS
SM
MD
LG