لینک های دسترسی

روزنامه ها: موفقیت در جنگ علیه شورشیان در افغانستان از اهداف عمده و حساس


با در نظر داشت اوضاع در افغانستان و جاگزینی جنرال دیوید پترییس به حیث قوماندان ارشد نیرو های خارجی در افغانستان، موفقیت در جنگ علیه شورشیان در افغانستان یکی از اهداف حساسی جنرال تازه نفس خوانده شده است.

با در نظرداشت اوضاع در افغانستان ، و جاگزینی جنرال دیوید پترییس به حیث قوماندان ارشد نیروهای خارجی در افغانستان، موفقیت در جنگ در برابر شورشیان در افغانستان یکی از اهداف حساسی جنرال تازه نفس خوانده شده است.

جنرال دیوید پترییس که حمایت رئیس جمهور کرزی را نیز به دست آورده، در کار مبارزه با دهشت افگنی در حالی باید به کامیابی دست یابد که جدول زمانی آغاز خروج نیرهای امریکایی نیز در سال آینده تعین شده است.

میرکیوری نیوز با بررسی وضعیتی که در آن جنرال دیوید پترییس، قرار دارد مینویسد در حالیکه پترییس مدت زمان اندکی به خاطر تغییر جهت جنگ به سوی موفقیت درافغانستان دارد، موجودیت فساد اداری نیز یکی از مهم ترین مشکلاتی است که او را در تعهدش در فراهم سازی زمینه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا سال آینده با خواب وحشتناکی روبه رو ساخته است.

این جنرال امریکایی با قبول کردن سمت قوماندانی نیروها در افغانستان تعهد کرده است که زمینه خروج عساکر امریکایی را تا زمان معین شده فراهم میسازد.

کشمکشهای نظامی در افغانستان به موفقیت نمی انجامند، جنگ افغانستان جنگ انتخابی اوباما است، و ایالات متحده امریکا در تاریخ مسیر اشتباهی را در افغانستان اختیار کرده است ،این ها همه گفته های مایکل استیل، رئیس کمیته ملی حزب جمهوریخواه است که، همه را در این حزب برآشفته ساخته است.

این گفته های استیل نشان دهندۀ چه بوده میتواند؟ آیا اینکه جنگ افغانستان تنها مربوط به ریس جمهور اوباماست ، آیا ایالات متحده امریکا در برابر جنگ در افغانستان با دو مفکوره خودی ، راه را میپیماید؟

به این سوالات، نیویارک تایمز با نقل قول جان مک کین و لیندسی گراهم سناتوران و اعضای حزب جمهوریخواه پاسخ داده است.

جان مک کین سناتور و عضو کمیته خدمات قوای مسلح ، با اینکه سخنان اخیر آقای ستیل، رئیس کمیتۀ ملی حزب جمهوریخواه را تقبیح میکند ، گفته است که این همه گفته ها کاملا بی بنیاد و غیر دقیق هستند. او به آزادی و نیل به موفقیت باور دارد ، و میگوید بهتر این است که پس از گفتن این همه باید آقای استیل ، خود تصمیم گیرد که هنوز هم شایستگی رهبری حزب را دارد یا نه.

و هم چنان سناتور گراهم با اظهار قهر و ناخشنودی در برابر گفته های اخیر آقای ستیل گفته است که این گفته ها بدون هوشیاری و دقت در یک وقت نامناسب بیان شده اند ، و تاکید میکند که جنگ در افغانستان تنها جنگ بارک اوباما نیست، این جنگ، جنگ ایالات متحده امریکاست ، او تاکید میکند که ملت امریکا باید در عقب رئیس جمهور ایالات متحده در این راستا بایستند.

هم چنان واشنگتن پست با بررسی که از تحولات و صحبت ها درباره افغانستان در یک هفته داشته است ، از زبان لندسی گراهم مینویسد که او موقعیت کنونی را در افغانستان آخرین موقع به خاطر کامیابی و دست یابی به هدف خوانده است. او تیم کاری و رهبری تازه آن را که جنرال دیوید پترییس عهده دار شده است عالی خوانده است و گفته است که در نهایت باید در راستای دست یابی به موفقیت تلاشها جدی شوند، او هم چنان از رئیس جمهور اوباما خواهان روشن سازی مساله خروج نیروهای امریکایی که با عث ایجاد تشویشها گردیده ، شده است.

او گفته است که اگر مردم افغانستان و مردم در منطقه بدانند که ما خروج عساکرمان را از افغانستان سر از جولای سال ۲۰۱۱ آغاز میکنیم، پس برای ما هیچ شانس برنده شدن در کار مبارزه با دهشت افگنی باقی نخواهد ماند.

این روزنامه از زبان آقای گراهم مینویسد، که بدون شک تا سال ۲۰۱۱ مسولیت تامین امنیت بخش هایی از افغانستان به افغانها تسلیم داده خواهند شد، اما در آن زمان هنوز هم جنگ ادامه خواهد داشت، و ایالات متحده امریکا هرگز افغانستان را اجازه نخواهد داد تا یکبار دیگر لانه دهشت افگنی گردد، و گفت که امریکا باید تا زمانیکه افغانستان کشوری کاملا به پا ایستاده میگردد، به همکاری ها و کمک هایش با این کشور متعهد میباشد.

او شیوه کار و روابط را میان جنرال دیوید پتر ییس و سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان آقای آیکنبری خوب ارزیابی کرده است و از آن خوشنود است.

این روزنامه از زبان آقای مک کین چنین نوشته است ، ما باید ضرب الاجل را بر مبنای زمان تعیین نکنیم بل ضرب الاجل باید برمبنای شرایط ، حالات ، دست آوردها و امکانات تعیین گردد.

او جنگ را در افغانستان یک جنگ دشوار خوانده است و هم چنان میپذیرد که در این جنگ آنان قربانی زیادی داده اند.

هم چنان سناتور جوسف لایبرمن ، که به افغانستان یکجا با مک کین و آقای گراهم سفر کرده است، میگوید که تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک استباه ریس جمهور اوباماست، و تعیین جدول زمانی پیامیست گویا که ما کار را ناتکمیل گذاشته و خارج میشویم، که در واقع اینطور نیست. او خواهان تعهد بیطرفانه نظامی درازمدت امریکا با افغانستان ، همانگونه که با کشورهای چون جاپان، کوریای جنوبی و آسترالیا دارد شده است .

در پی این همه کشمکش ها و نظریات بر سر مساله جنگ در این اواخر ، موجودیت فساد اداری در افغانستان تا حدی از سر زبانها افتاده است .

اما واشنگتن پست نوشته است که طیب جواد سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی ، از حکومت افغانستان دفاع کرده ، اتهامات را که گویا ریس جمهور کرزی و یا اعضای فامیل وی در فساد اداره آغشته هستند رد کرده است.

او گفته است که ریس جمهور کرزی یکی از بهترین ریسان جمهور در منطقه است .

بادر نظرداشت اوضاع و دیگرگونیهای اخیر در افغانستان اینکه ، جنرال دیوید پترییس در کار مبارزه با دهشت افگنی در افغانستان بادرنظرداشت مدت کوتاه که در دست دارد چه خواهد کرد سوالیست بر سر هر زبان ، و جواب انرا زمان با خود دارد.

XS
SM
MD
LG