لینک های دسترسی

Breaking News

اکثر پناهجویان برگشته به افغانستان، دوباره بیجا شده اند – گزارش


از هر چهار پناهجوی افغان که به افغانستان بر می‌گردد یا برگردانده می‌شود، سه نفر آن به دلیل ناامنی و ادامۀ خشونت در افغانستان دوباره مجبور به ترک خانه و محلات اصلی شان شده اند.

شورای مهاجرت ناروی ضمن ارایۀ این آمار خواستار توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان به کشورشان شده است.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ادامه و گسترش جنگ و ناامنی در افغانستان سبب شده است تا تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۴۵۸ هزار افغان در داخل آن کشور بیجا شده و بیش از ۲۶۰۰ فرد ملکی افغان کشته شود.

ین اگلند، سرمنشی شورای مهاجرت ناروی به خبرگزاری رویترز گفته است، رقم قابل ملاحظۀ شهروندان افغان—صد ها هزار نفر—که در یک دهۀ اخیر از خارج به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند، به دلیل جنگ و فقر، دوباره مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

شورای مهاجرت ناروی این آمار را بر اساس مصاحبه با بیش از ۲۵۰۰ خانوادۀ فراری افغان ارایه کرده است. حدود ۷۲ درصد افراد در این مصاحبه گفته اندکه پس از برگشت به افغانستان دوباره بیجا شده اند.

بر اساس این گزارش، اکثر این افراد که با بستگان شان زیسته یا هم در کمپ‌های موقت جا داده شده، از بیکاری رنج برده و کودکان شان به جای رفتن به مکتب، مجبور به کار کردن برای تامین معیشت خانواده های شان شده اند.

سرمنشی شورای مهاجرت ناروی گفته است که جنگ و خشونت، عرصه را برای گروه های امداد رسان به شدت تنگ ساخته است تا به این افراد نیازمند کمک کنند. او گفت "افغانستان برای بود و باش ناامن است...افغانستان بیش از هر وقت دیگر ناامن است...اکنون زمان مناسب برای برگرداندن کسی به آن کشور نیست".

XS
SM
MD
LG