لینک های دسترسی

Breaking News

کمک نقدی ملل متحد به بیجاشدگان و نیازمندان در هرات


دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین به بیش از ۲۷۰۰ خانوادۀ نیازمند و بیجاشده داخلی در ولایت هرات کمک میکند.

این بیجا شدگان که اکثراً از ولایت های غور، بادغیس، فراه، هلمند، و هرات میباشند، میگویند به دلیل جنگ و نا امنی خانه های شان را رها کرده و خود را به شهر هرات رسانیده اند. آنها از حکومت میخواهند تا با تامین امنیت در مناطق اصلی شان، به وضعیت نا به سامان بیجاشدگان داخلی پایان بخشد.

برنامه توزیع کمک های زمستانی از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به همکاری ریاست امور مهاجرین ولایت هرات به مدت یک هفته آغاز شد.

قرار است در این برنامه به خانواده های مستحق در چهار کتگوری بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان به کشور، نیازمندان بومی هرات، و افراد دارای نیازمندی های خاص کمک های نقدی و جنسی صورت گیرد.

شماری از بیجاشده های داخلی که این کمک ها را دریافت کرده اند، از وضعیت دشوار زندگی شان سخن زده میگویند به دلیل جنگ و ناامنی مجبور به ترک خانه ها و مناطق شان شده اند.

آنها می گویند هم اکنون در وضعیت بدی بسر میبرند و این کمک ها تنها میتواند برای مدت زمانی کوتاه این قشر را از سرمای زمستان محافظت نماید.

شماری از آنان همچنان از حکومت افغانستان می خواهد تا با تامین امنیت، زمینه بازگشت آنان به ولایات شان را فراهم کرده و به بی سرنوشتی آنها پایان دهند.

به هر خانواده مبلغ ۲۰۰ دالر آمریکایی و چهار تخته کمپل زمستانی توزیع شده است. مقام های افغان در هرات همچنان می گویند حکومت در تلاش است تا در کنار کمک های نقدی و جنسی برای شماری از خانواده های بیجاشده داخلی نمرات زمین را نیز برای ساخت خانه توزیع کند.

براساس آمار ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات، هم اکنون بیشتر از ۱۴۰۰ مهاجر در کمپ های مختلف این ولایت زندگی میکنند که بیشتر از ده هزار نفر آنان را بیجا شدگان داخلی تشکیل میدهند.

XS
SM
MD
LG