لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفان صلح با طالبان نسبت به موافقان آن بیشتر است


۶۳.۱ درصد اشتراک کنندگان در این نظرسنجی مردان و ۳۷.۸ درصد آن زنان بوده اند.

بربنیاد یک نظر سنجی که از سوی روزنامۀ هشت صبح و مؤسسه تحصیلات عالی خورشید انجام شده است، ۴۳.۷ درصد مصاحبه شوندگان، گفته اند که نیاز به مذاکرات صلح میان دولت و طالبان نیست؛ ولی ۳۸.۶ درصد دیگر، مذاکره با طالبان را نیاز دانسته اند.

اما در مورد روش‎های که دولت افغانستان برای انجام مذاکرات صلح به کار گرفته است، ۴۲.۴ درصد روش دولت را درست، ۳۹.۱ درصد نادرست و ۱۶.۸ درصد اشتراک کنندگان نظر سنجی در این مورد ابراز نظر نکرده اند.

در نظرسنجی آمده است که ۵۶.۱ درصد مصاحبه شونده گان گفته اند که باید با طالبان به شرط پذیرفتن قانون اساسی و رو آوردن آنان به زندگی ملکی، مذاکره شود؛ اما ۱۹ درصد به ادامۀ جنگ، ۱۱ درصد به تطبیق قوانین طالبان در برخی مناطق و ۱۰.۲ درصد به تقسیم قدرت میان دولت و طالبان موافق بوده اند.

در همین حال ۶۰درصد مصاحبه شونده گان طالبان را گروه تروریستی و مزدوران خارجی گفته اند، ۱۴ درصد طالبان را عامل ویرانی، ۱۴.۸درصد این گروه را عامل خدشه‎دار ساختن اصلاحات وارد شده در افغانستان و ۵.۲ درصد دیگر، طالبان را نگهدارندۀ ارزش‎های اسلامی دانسته اند.

گروه طالبان تا اکنون در مورد این نظرسنجی اظهار نظر نکرده اند؛ اما پیش از این آنان بارها چنین نظرسنجی ها را رد نموده و غیر معیاری خوانده اند.

این نظر سنجی با اشتراک ۳۷۱۷ شهروند افغانستان در یازده ولایت این کشور، از سوی روزنامۀ هشت صبح و مؤسسه تحصیلات عالی خورشید، انجام شده است.

فریدون آژند مسؤول بخش سیاسی روزنامۀ هشت صبح و عبدالرحیم پروانی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خورشید که پیش از چاشت امروز نتایج این نظرسنجی را اعلام می کردند در صحبت با رسانه‎ها گفتند که هدف این نظرسنجی ارزیابی عملکرد حکومت از دیدگاه مردم بوده است.

به باور آنان، حد اوسط این نظرسنجی نشان می‎دهد که میزان بلند خوشبینی میان شهروندان افغان و به ویژه آنانی که از کارکرد دولت آگاه اند، وجود دارد.

این نظر سنجی در چهار بخش چگونگی عملکرد حکومت، اصلاحات و قضا، طالبان و امنیت انجام شده است.

در بخش امنیت، ۷۴.۷درصد اشتراک کنندگان از اقدامات نیروهای امنیتی افغان راضی و ۱۶.۸ درصد ناراض بوده اند.

۴۰.۱ درصد مصاحبه شوندگان از اقدامات نیروهای امنیتی افغان در برابر گروه‎های مخالف مسلح دولت پشتیبانی، ۳۱.۸ درصد اقدامات آنان را ناکافی و ۲۵.۱ درصد خواستار اقدامات بیشتر از سوی نیروهای امنیتی در برابر گروه‎های مخالف شده اند.

هم‎چنان از میان اشتراک کنندگان در این نظرسنجی، ۳۹ درصد به میزان بالا، ۴۵ درصد به حد اوسط و ۱۴ درصد به پیمانۀ کم بالای نیروهای اردوی ملی اعتماد دارند.

هم‎چنان ۲۶ درصد مصاحبه شوندگان نظرسنجی به میزان بالا، ۴۷.۶درصد آنان به حد متوسط و ۲۴.۵ درصدشان، با میزان کم بالای نیروهای پولیس اعتماد دارند.

عملکرد حکومت و اصلاحات

بربنیاد این نظرسنجی ۴۷.۲درصد پاسخ دهندگان، باورم دارند که دولت و شرکای بین‎المللی افغانستان در مسیر درست در حرکت نیست؛ اما ۲۷.۹درصد مسیر حرکت دولت و همکاران بین‏المللی آنرا درست گفته اند.

فرید آژند مسؤول بخش سیاسی روزنامۀ هشت صبح به خبرنگاران گفت بیشتر کسانی که پاسخ منفی داده اند، آگاهی کمتر نسبت به عملکرد دولت و شرکای بین‎المللی آن داشته اند.

در این نظرسنجی از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است که به نظر آنان باید دولت کدام برنامه‎ها را در اولویت قرار دهد؟ در پاسخ ۳۹.۸ درصد مبارزه با فساد و بهبود سیستم قضایی، 22.6 اصلاحات در سکتور امنیت، ۱۱.۳ درصد اشتغال زایی، 5.6 درصد آزادی بیان، 4.5 درصد سیاست خارجی و 9.4 درصد ارتقای معارف و تحصیلات عالی را پیشنهاد کرده اند.

هم‎چنان اقدامات کنونی دولت در بخش ارتقای معارف مورد تأیید ۲۲.۷ درصد، در بخش سیاست خارجی مورد تأیید ۱۳.۳ درصد، در حمایت از آزادی بیان مورد تأیید ۱۴.۸ درصد، در بخش اشتغال زایی مورد تأیید ۶.۵ درصد، در بخش ایجاد اصلاحات در سکتور امنیتی مورد تأیید ۱۵.۱ درصد و در بخش ایجاد اصلاحات و بهبود قضایی مورد تأیید ۲۰.۷ درصد قرار گرفته است.

در میان مصاحبه شوندگان ۵۳ درصد از اصلاحات ایجاد شده از سوی دولت در سیستم قضایی آگاه نبوده اند.

هم‌چنان از تمامی مصاحبه شوندگان، ۴۵ درصد نسبت به اصلاحات قضایی خوشبین نبوده؛ اما ۲۹ درصد اظهار خوشبینی کرده اند.

هم‎چنان در زمینۀ نقش پارلمان در ایجاد اصلاحات، ۴۲.۱ درصد مصاحبه شوندگان پارلمان را سد راه اصلاحات، ۲۸.۷ درصد عملکرد پارلمان را در ایجاد اصلاحات مؤثر و ۲۷ درصد عملکرد پارلمان را منفی دانسته اند.

XS
SM
MD
LG