لینک های دسترسی

Breaking News

سازنده‌گان "کوچکترین ماشین" جایزۀ نوبل گرفتند


همراه با مدال و دیپلوم مبلغ ۹۳۰ هزار دالر امریکایی نیز شامل جایزۀ نوبل است

سه دانشمند – ژان پیری ساووژ فرانسه‌یی، جیمز فراسر ستودارت امریکایی و برنارد فرینگای هالندی – مشترکاً برندۀ جایزۀ نوبل ۲۰۱۶ در بخش کیمیا شناخته شدند.

این سه دانشمند ماشین‌هایی را طراحی و تولید کرده اندکه یک هزار مرتبه نازکتر از تار موی انسان بوده و دارای اجزایی است که با گرفتن انرژی حرکت می‌کنند.

این ماشین‌ها که حرکات منظم و کنترول شده دارند، برای انجام کارهای ظریف با مقیاس نانومتریک به کار برده می‌شود، مثلا زرق کردن دوا به داخل یک حجرۀ مشخص سرطانی.

اکادمی علوم سویدن گفته است که این ماشین مالیکولی در عین مرحلۀ قرار داد که ماشین‌های تولید کنندۀ برق در سال‌های ۱۸۳۰ قرار داشت. یعنی زمانیکه دانشمندان میله‌ها و چرخ‌ها را نمایش دادند، بی خبر از آنکه روزی از این ابزار ریل‌های برقی، ماشین لباس شویی، باد پکه و دیگر ابزار تولید خواهد شد.

ساووژ استاد بازنشستۀ پوهنتون ستراسبورگ فرانسه در سال ۱۹۸۳ زمانی کار روی ماشین مالیکولی را آغاز کرد که توانست مالیکول‌ها را موفقانه توسط یک اتصال میخانیکی به شکل حلقه با هم وصل کند. این نخستین تجربه از این نوع در طول تاریخ بود.

ستودارت استاد پوهنتون نارت ویسترن ایالات متحده بر اساس این یافته ها در سال ۱۹۹۱ توانست که حلقه‌های مالیکولی ساووژ را طوری به یک محور نصب کند که حلقه‌ها به دور محور چرخ خورده بتوانند.

فرینگا استاد کیمیای عضوی در پوهنتون گرونینگن هالند توانست در سال ۱۹۹۹ با استفاده از اختراعات دو دانشمند یاد شده، ماشین مالیکولی را طراحی کند که با استفاده از یک پل چرخنده به گونۀ متداوم در عین مسیر چرخش کند.

XS
SM
MD
LG