لینک های دسترسی

Breaking News

جایزۀ نوبل طب، به دانشمندان امریکایی تعلق گرفت


جایزۀ نوبل امسال در بخش طبابت، به سه ساینسدان امریکایی اختصاص یافت.

برندگان این جایزۀ معتبر جهانی، جیفری هال، مایکل روسباش، و مایکل یانگ، به خاطر کشفیات میکانیزم های مالیکولی در کنترول ریتم روزانۀ بدن، مورد تقدیر قرار گرفته اند.

کمیتۀ جایزۀ نوبل گفت که این سه دانشمند امریکایی، در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، پشه های میوه را نمونۀ تحقیق شان قرار داده و توانستند جینی را که ریتم بیولوژیکی روزانۀ بدن را کنترول میکند، مجزا سازند. ریتم های روزانه، شامل عادات بیست و چهار ساعته، مثل خواب، رویه و رفتار، سطوح هورمون ها، حرارت بدن، و میتابولیزم بدن میشود.

دانشمندان از قبل، در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی پدیده ای را مطرح ساختند مبنی بر این که ساعت بدن، یا نظم زمانی فعالیت های بیولوژیکی بدن از سوی جین های خاصی کنترول میشود.

جین، واحد کوچک در ساختار کروموزوم ها است، و کروموزوم ها، به طور عموم، انتقال دهندۀ کود جنتیکی یا خواص ارثی در زنده جان ها می باشد.

انتظار میرود که جوایز نوبل در سایر بخش ها، به گونۀ پیهم، در جریان چند روز اعلان شود.

XS
SM
MD
LG