لینک های دسترسی

Breaking News

سه اقتصاددان مستقر در امریکا جایزۀ نوبل اقتصاد را گرفتند


دیوید کارد، جاشوا انگریست و گویدو ایمبنس، سه اقتصاددان مستقر در ایالات متحدۀ امریکا جایزۀ نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱ را کمایی کردند.

آقای کارد به خاطر سهم بارز در اقتصاد کار، انگریست و ایمبنس به خاطر سهم شان در تدقیق و ارزیابی روابط متغیرها و عوامل اقتصادی برندۀ این جایزه شناخته شدند.

کارد که ۶۵ سال عمر دارد، استاد اقتصاد در پوهنتون برکلی ایالت کالیفورنیا است. انگریست ۶۱ ساله آموزگار اقتصاد در انستیتیوت تکنالوژی مسه‌چوستس و ایمبنس ۵۸ ساله استاد اقتصاد در پوهنتون ستنفورد است.

کمیتۀ جوایز نوبل با نشر بیانیه‌ای گفته است که این سه برنده "بینش جدیدی را در مورد بازار کار ارایه کرده و نشان دادند که از تجارب طبیعی چه نتایجی را در مورد علت و معلول می‌توان گرفت."

در این بیانیه آمده است که این رویکرد در دیگر بخش‌ها نیز به کار رفته و " انقلابی را در تحقیقات تجربی" ایجاد کرده است. این بیانیه حاکی است که تحقیقات این سه اقتصاددان برای یافتن علت و معلول پرسش‌های بزرگ اجتماعی، کمک کرده است.

آنان در تحقیقات شان "آزمایشات طبیعی" را کار گرفته و تجسس کردند که چگونه "رویدادهای اتفاقی یا تغییرات پالیسی سبب می‌شود که با گروهی از مردم به گونۀ متفاوت برخورد شود، این روش تحقیقی شبیه آزمایشات کلینیکی در علم طب بوده است."

آقای کارد آزمایشات طبیعی را برای تدقیق و تحلیل تاثیرات حد اقل دستمزد، مهاجرت و آموزش بر بازار کار، استفاده کرده است. تحقیقات او که از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ آغاز شده بود، نشان داده است که، به گونۀ مثال، افزایش حد اقل دستمزد الزاماً به کاهش فرصت‌های شغلی در بازار منجر نمی‌شود.

در همین حال، انگریست و ایمبنس با ایجاد روش‌های خاص، تفسیر و خوانش اطلاعات این آزمایشات طبیعی را ساده ساختند.

پیتر فردریکسن، رییس کمیتۀ جایزۀ علوم اقتصاد گرفت که برندگان جایزۀ نوبل اقتصاد امسال نشان دادند که تجارب یا آزمایشات طبیعی "منبع غنی دانش" است. تحقیقات آنان در واقع توانمندی مان را برای پاسخ دهی به پرسش‌های اساسی در مورد علت و معلول بهبود بخشید که از این طریق سود بزرگ نصیب اجتماع می‌شود."

برندگان جایزۀ نوبل اقتصاد امسال افزون بر مدال طلا، مشترکاً مبلغ ۱.۱ میلیون دالر جایزۀ نقدی را نیز دریافت می‌کنند.

پاول میلگروم و رابرت ویلسن، دو اقتصاددان امریکایی و استادان پوهنتون استنفورد ایالات متحده سال گذشته نیز به خاطر "بهبود تیوری مزایده و اختراع طرح‌های جدید حراج" به گونۀ مشترک برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد ۲۰۲۰ شدند.

جایزۀ نوبل اقتصاد که به نام رسمی "جایزۀ بانک سویدن در علوم اقتصاد" برای یادبود از الفرد نوبل شناخته می شود، نه به خواست نوبل بلکه در سال ۱۹۶۸ از سوی بانک مرکزی سویدن ایجاد شد.

XS
SM
MD
LG