لینک های دسترسی

گزارش ملل متحد در مورد انتقال تکنالوژی ذروی به ملل دیگر توسط کورایی شمالی


گزارش ملل متحد در مورد انتقال تکنالوژی ذروی به ملل دیگر توسط کورایی شمالی

طبق گزارش تازه ملل متحد، کوریایی شمالی راکت و تکنالوژی ذروی را به کشور های چون سوریه، ایران و برما میفرستاده است.

این گزارش توسط هیتی از متخصصین مسئول نظارت تطبیق تعزیرات شورای امنیت ملل متحد علیه کوریایی شمالی، تهیه شده است.

این گزارش میگوید که پیونگ یانگ از شرکت های مختلف و سایر طرق نا مشروع، برای پنهان نگهداشتن انتقال تکنالوژی ذروی به ملل دیگر، استفاده میکرده است.

شورای امنیت ملل متحد در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ بر کوریایی شمالی، بخاطر آزمایشات ذروی اش تعزیراتی را وضع کرد.

گزارش تازه در حالی نشر میگردد که کوریایی جنوبی از شورای امنیت تقاضا میکند تا تعزیرات تازه یی را بر کورایی شمالی بخاطر غرق ساختن کشتی جنگی اش، وضع نماید.

XS
SM
MD
LG