لینک های دسترسی

Breaking News

قرار داد بیش از ۱۵ میلیون افغانی بین وزارت صحت عامه و ناروی


قرار داد بیش از ۱۵ میلیون افغانی بین وزارت صحت عامه و ناروی

عقد قرار داد به ارزش بیش از ۱۵ میلیون افغانی میان وزارت صحت عامه و کمیته صلیب سرخ ناروی.

باساس اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت صحت عامۀ افغانستان،روز دوشنبه دوکتور ثریا دلیل، معین پالیسی و پلان و سرپرست آن وزارت با نماینده کمیته صلیب سرخ کشور ناروی قرار دادی را برای بهبود عرضه خدمات کابل امبولانس به ارزش بیش از ۱۵ میلیون افغانی به امضا رسانید.

"هدف این قرار داد، عرضۀ خدمات با کیفیت امبولانس برای شهروندان قربانیان حادثات ناگوار، رویداد های ناگهانی و مریضی های جدی و همچنان تحت پوشش قرار دادن نیازمندی ترانسپورتی بین مراکز صحی خصوصا در ولایت کابل میباشد."

این مطلب را دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه حین امضای قرار داد مذکور بیان داشت.

داکتر دلیل افزود: "وزارت صحت عامه برنامه را به کمک مالی و تخنیکی کمیته صلیب سرخ کشور ناروی بمنظور عرضه خدمات امبولانس برای نیازمندی شهروندان کابل تاسیس نموده که هزینه آن سالانه بالغ به ۷۰۰ هزار دالر امریکای میرسد که ۵۰ فیصد آن توسط کمیته صلیب سرخ ناروی و ۵۰ فیصد آن توسط وزارت صحت عامه تمویل میگردد."

بر اساس این قرار داد، کمیته صلیب سرخ ناروی برای یکسال آینده بالغ به 15،144،000 افغانی را، از طریق وزارت مالیه به وزارت صحت عامه کمک مالی می نماید و نیز این اداره کمک های تخنیکی را جهت بهبود خدمات کابل امبولانس فراهم می نماید.

وزارت صحت عامه غرض تداوم و تقویت هرچه بیشتر خدمات کابل امبولانس دو عراده امبولانس جدید را به این اداره تهیه نموده است و همچنان در سایر شفاخانه های کشور، عرضه خدمات امبولانس را با امکانات دست داشته خویش بهبود خواهد بخشید. وزارت صحت عامه برای تقویت خدمات کابل امبولانس، منابع مالی را از کشور های کمک کننده تقاضا نموه و به همین ترتیب قرار است این خدمات برای شهریان هرات به کمک کشور ایتالیا به زودی فراهم گردد.

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان مرهون کمک های شرکای صحی چون ادارۀ ایالات متحدۀ امریکا برای انکشاف بین المللی، کمیسیون اروپا، یونیسیف، سازمان صحی جهان، بانک جهانی، Rotary International، ادارۀ انکشاف بین المللی کانادا (CIDA)، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، اتحاد جهانی برای واکسین و معافیت، ( GAVI) جایکا، همچنین کشور های جاپان، ترکیه، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده ی عربی، هسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، هندوستان، ترکمنستان، ناروی، سویدن و سایر تمویل کننده گان می باشد.

وزارت صحت عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان خدمات صحی را بدون هر گونه جانبداری و تبعیض به مردم مستضعف و مستمند افغانستان در تمام اکناف کشور عرضه می دارد. ضمناً از تمام جناح ها تقاضا می نماید تا به این خط مشی احترام گذاشته و همه کارکنان عرضه کننده مراقبت های صحی را پشتیبانی نمایند تا به وجه احسن این وظیفۀ مقدس را انجام دهند.

XS
SM
MD
LG