لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای اوباما از کانگرس ایالات متحده


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از گانکرس خواسته است تا از فهرست کاری وعده داده شده که باعث افزایش شغل و رشد اقتصاد در کشور می شود،متابعت کند.

رئیس جمهوراوباما، طی بیانیۀ هفته وارش فهرستی از خواسته های خود را بیان کرد که در برگیرنده حمایت کانگرس برای آنعده از امریکایی های می باشد که تلاش دارند منازل خود را دوباره به قیمت نازل تری خریداری کنند.

رئیس جمهور، خواستار معافیت مالیات روی شرکت های شده است که مشاغل را در خارج از کشور ایجاد می کند.وی خواسته است تا قانون گذاران روی پرداخت مالیات شرکت های کوچک نیز کار کنند تا باشد که کارمندان بیشتری استخدام شود.

او همچنان از کانگرس خواسته است تا اعتبار مالیاتی برای شرکت های انرژی پاک تمدید شود وعساکر ی که از افغانستان و عراق بر می گردند، کمک شوند.

XS
SM
MD
LG