لینک های دسترسی

اوباما: وضعیت در افغانستان کامل نیست.


اوباما: وضعیت در افغانستان کامل نیست.

براک اوباما رییس جمهور ایالات متحده دیروز پنجشنبه، به یک سلسلۀ سوال های مردم در سایت انترنیتی یوتیوب پاسخ ارائه نمود.

دامنۀ این سؤال و جواب، مسایل مختلف، از تظاهرات اخیر در مصر گرفته، تا پیشرفت جنگ در افغانستان را در بر داشت.

رییس جمهور اوباما، مصر را یک متحد امریکا خوانده و رییس جمهور حسنی مبارک را در طیفی از مسایل، به شمول صلح شرق میانه، به ایالات متحده کمک کننده توصیف کرد. وی گفت:

«خشونت، پاسخی برای حل این مشکلات در مصر نیست. پس حکومت حسنی مبارک و همچنان مردم مصر که به جاده ها بر آمده اند، هردو از خشونت علیه یکدیگر اجتناب ورزند.»

رییس جمهور اوباما در جواب به سؤال یک مادری که پسرش در اردوی امریکا خدمت میکرد، در رابطه با ضرورت ادامۀ جنگ در افغانستان گفت:

«وضعیت در افغانستان کامل نیست. اما آنچه ما در آنجا قادر به انجام آنیم، کاستن دوامدار قابلیت القاعده در انجام عملیات شان است. ما توقع داریم که طی چند سال آینده، ظرفیت عملیاتی آنها را فلج نماییم. این هدف ماست و ما این هدف را نگه خواهیم داشت.»

XS
SM
MD
LG