لینک های دسترسی

Breaking News

نامۀ رئیس جمهور اوباما روی وضع افغانستان به کانگرس


نامۀ رئیس جمهور اوباما روی وضع افغانستان به کانگرس

رئیس جمهور ایالات متحده نامۀ سرگشاده را در مورد وضع افغانستان و جنگ ضد تندروان و دهشت افگنان به کانگرس امریکا فرستاده است.

رئیس جمهور اوباما در این نامه گفته است که وضع در افغانستان، مانند روابط با پاکستان در حال تغییر می باشد. اما او تذکر داده که در جنگ ضد دهشت افگنی با پیشرفت های نائیل آمده ایم و دست آورد های طالبان را معکوس کرده ایم.

رئیس جمهور اوباما در این نامه به کانگرس گفته است که تعلیم و تربیۀ قوای امنیتی افغانستان جریان دارد و در این زمینه پیشرفت های نیز صورت گرفته است.

رئیس جمهور اوباما گفته است به تطبیق استراتیژی فعلی در افغانستان ادامه می دهد و به این معتقد نیست که استراتیژی جاری – با وجود آزمون ها و مشکلات بزرگ – نیازمند کدام تغییر و یا تمدید باشد.

XS
SM
MD
LG