لینک های دسترسی

اوباما : "نوآوری، کلید بهبودی اقتصادی است."


اوباما : "نوآوری، کلید بهبودی اقتصادی است."

بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده می گوید:" تغییر و نوآوری در تجارت اساس رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل را تشکیل میدهد."

رییس جمهور اباما در حالیکه در یک شرکت انرژی در ایالت شمالی "وسکانسن" سخنرانی می کرد، با نو آوران این شرکت ها که متکی به تکنالوژی جدید جهت ایجاد مشاغل جدید و امکانات بیشتر می باشند، صحبت نمود.

اوباما رییس جمهور گفت در روز های آینده وی در مورد شرکت های صحبت خواهد نمود که می تواند امریکا را برای پیروزی در آینده در مورد نوآوری های بهتر، تعلیم و تربیه بهتر، و در مورد توسعه و انکشاف بهتر، کمک می نماید .

آقای اوباما گفت:

" اصلاح حکومت و قطع مصارف بیهوده برای سرمایه گذاری های اقتصادی در تحصیلات و تحقیقات ، گامی ضروری می باشد."

رییس جمهور با اشاره به پیشنهاد کاهش مالیات موسسات تجارتی، آنرا نمونه یی از تعهداتش برای رشد اقتصاد ایالات متحده و ایجاد مشاغل خواند.

XS
SM
MD
LG