لینک های دسترسی

ملاقات اوباما با والی های امریکایی


ملاقات اوباما با والی های امریکایی

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده به والی های ایالتی تعهد سپرد که شریک قوی آنها در پیشبرد امور خواهد بود.

رئیس جمهور و میشل اوباما، همسر او ضیافت مجللی را در قصر سفید برای والی های ایالتی میزبانی کردند.

رئیس جمهور اوباما گفت والی ها دشوارترین وظیفه را به دوش دارند زیرا از آنها توقع می رود تا حسابده باشند و همزمان نتایج ملموس کارهای موثر را برای ایالت های خود ببار آورند.

رئیس جمهور گفت با نظریات تمام والی ها موافقه نخواهد کرد، اما چشم به راه همکاری گسترده در آینده می باشد.

XS
SM
MD
LG