لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای اوباما از کانگرس ایالات متحده مبنی بر لایحۀ مشاغل


تقاضای اوباما از کانگرس ایالات متحده مبنی بر لایحۀ مشاغل

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید، یک گزارش جدید که میگوید، "سرمایه دارا ن، سرمایه دار تر میشوند و خانواده های متوسط مجادله میکنند" نشان میدهد که جمهوری خواهان در کانگرس به وضعیت اقتصادی در ایالات متحده توجه ندارند.

آقای اوباما در جریان بیانیۀ هفته وار خویش به روز شنبه گفت، در حالی که سرمایه و کامیابی ترغیب شده ، تجلیل میگردد، امریکا باید متوجه شود که نباید فقط آنعدۀ سرمایۀ شخصی خویش را افزایش دهند که عاید بیشتر دارند.

رئیس جمهور اوبامامیگوید، پیشنهاد اشتغال وی، از افرادیکه بیش از یک میلیون دالر عاید دارند میخواهد تا مالیۀ بیشتر دهند در حالیکه افراد با عاید متوسط و تجارت های کوچک مالیه کمتری را خواهند پرداخت.

XS
SM
MD
LG