لینک های دسترسی

رقابت شدید حزبی برای جذب رای دهندگان در ایالات متحده


Obama Romney
از آن جایکه موضوع اقتصاد در صدر اولویت رای دهندگان قرار دارد، رقبای ریاست جمهوری ایالات متحده نیز این موضوع را در محراق توجه خویش قرار داده اند.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده درخطاب به رای دهندگان در ایالت وسکانسن گفت که طرح رقیبش مت رامنی مبنی برکاهش مالیات بر ثروتمندان امریکایی، در حل مشکلات اقتصادی کارا نخواهد بود.
بارک اوباما که در سلسلۀ مبارزات انتخاباتی خویش به ایالت وسکانس عزیمت نموده، گفت:
"او (رامنی) فکر میکند که با مصرف کردن پنج تریلیارد دالر دربخش کاهش مالیات ثروتمندان امریکایی تمام مشکلات ما محو خواهد شد، اشتغال و پیشرفت ها مانند باران خواهد بارید، کسر های بودجوی به شکل جادویی ناپدید خواهد شد وهمه چیز به شگوفایی خواهد انجامید. ولی یک مشکل در فرا راه این همه وجود دارد، ما این طرح را برای یک دهه عملی کردیم. این طرح نه در گذشته کارا بوده و نه در آینده کارا خواهد بود."

آقای اوباما افزود که مردم ایالات متحده نمیتواند تحت قیادت رهبری به پیش بروند که تقریباً 50 فیصد ملت را "دستۀ از قربانیانِ" خطاب میکند که هیچ زمانی مسؤولیت زندگی شان را به دوش نخواهند گرفت و به کمک های حکومت اتکا خواهند داشت.

ولی مت رامنی یگانه رقیب رئیس جمهور اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، در سلسلۀ مبارزات خویش در ایالت کالیفرونیا گفت که حکومت فعلی ایالات متحده نمیتواند امریکایی های را دوباره به کار بگمارد که وظایف شانرا در اثر بحران اقتصادی از دست داده اند. او برخلاف صحبت های آقای اوباما گفت:
"ما میدانیم که چگونه امریکا را به کار بیاندازیم، اما او (اوباما) نمیداند. من در مورد تمام مردم امریکا فکر میکنم. در حقیقت از هر شش امریکایی، یکی آن در فقر بسر میبرد و این غیر قابل قبول است."

با آنکه به نظر میرسد آقای اوباما در ایالت وسکانسن از رقیبش پیشی بگیرد ولی ستاد انتخاباتی او محتاطانه عمل میکند، زیرا پال راین، نامزد معاون ریاست جمهوری، از حزب جمهوری خواه، نمایندۀ مردم وسکانسن در کانگرس ایالات متحده است و احتمال میرود که او در این شهر که زادگاهش نیز است، توجه رای دهندگان را به خود جلب کند.

این رقابت ها تنها میان رقبای ریاست جمهوری خلاصه نمیشود.
جوبایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده و پال راین نامزد معاون ریاست جمهوری نیز برای کسب آرای مردم در ایالات نیو انگلند و فلوریدا به مبارزات انتخاباتی پرداختند. تا بتوانند توجه بیشتر رای دهندگان امریکایی را به خود جلب کنند.

قرار است بارک اوباما و رقیبش مت رامنی به تاریخ سوم اکتوبر برای اولین بار باهم به مناظره بپردازند.
XS
SM
MD
LG