لینک های دسترسی

نکات عمدۀ سخنرانی اوباما در خطابه اش به ملت


بارک اوباما حین بیانیۀ خطاب به ملت
بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده می گوید "اگر حکومت افغانستان توافقنامۀ امنیتی را که به توافق رسیده ایم امضا کند، یک رقم کوچک از امریکایی ها همراه با متحدین ناتو در افغانستان باقی می ماند تا دو ماموریت محدود را انجام دهند."

رئیس جمهور امریکا آن دو ماموریت را "آموزش و همکاری نیرو های افغان و انجام عملیات مبارزه با دهشت افگنی به منظور تعقیب بقایای القاعده" برشمرد.

آقای اوباما شام سه شنبه، در خطابۀ سالانه اش به ملت گفت "در حالیکه روابط ما با افغانستان د رحال تغیر است، یک چیز تغیر نخواهد خورد: عزم و ارادۀ ما که دهشت افگنان بر ضد کشور ما حملات را انجام ندهند."

رئیس جمهور ایالات متحده از رقم مشخص عساکر امریکایی که قرار خواهد بود در صورت امضای توافقنامۀ امنیتی دوجانبه توسط حکومت افغانستان در آن کشور باقی بماند، حرفی نراند.

در حالیکه جنگ امریکا در عراق پایان یافته است، رئیس جمهور امریکا تصریح کرد که بیش از 60 هزار عسکر امریکایی از افغانستان به خانه برگشته و در پایان سال 2014، طولانی ترین جنگ امریکا و متحدینش نیز به پایان خواهد رسید.

آقای اوباما در پنجمین خطابه اش به ملت تاکید کرد " پس از 2014، ما از یک افغانستان متحد که خود مسوؤلیت آیندۀ اش را بر عهده گیرد، حمایت خواهیم کرد."

رئیس جمهور اوباما علاوه کرد که در حال حاضر نیرو های افغان رهبری تامین امنیت کشور شان را بر عهده داشته و نیرو های نظامی امریکایی نقش حمایتی را احراز کرده اند.

هر چند در سخنان رئیس جمهور اوباما از گزینۀ "صفر" حرفی زده نشد اما این را هم نگفت که در صورت عدم امضای توافقنامۀ امنیتی دوجانبه توسط حکومت افغانستان، ایالات متحده و متحدینش چه تصمیمی خواهند گرفت.

آقای اوباما بر هدفش مبنی بر مسدود ساختن زندان گوانتانامو تاکید ورزید.

مبارزه با القاعده

آقای اوباما پذیرفت که تا هنوز خطر از جانب القاعده پا برجاست، "در حالیکه ما هستۀ رهبری القاعده را با شکست رو به رو ساخته ایم؛ تهدید، با ریشه یابی متحدین القاعده و افراطگرایان در نقاط مختلف جهان بیشتر شده است."

رئیس جمهور گفت که ایالات متحده، گروه مخالفین سوریه را حمایت می کند که برنامۀ کاری شبکۀ دهشت افگنان را رد کند.

آقای اوباما به حاضرین در کانگرس گفت که باید هوشیار باشیم. "اما نباید امنیت امریکا تنها به اردوی این کشور متکی باشد. به حیث سرقوماندان اعلی امریکا، هر آنزمانیکه برای حراست از مردم این کشور نیاز به نیرو بوده، استفاده کرده ام و تا زمانیکه به سمت رئیس جمهور وظیفه انجام می دهم هیچگاهی در این امر تردد نخواهم کرد."

بارک اوباما تاکید کرد که تنها زمانی نیرو های خود را به خطر می اندازد که واقعاً ضروری باشد. "ما باید زمانی بجنگیم که نیاز به جنگ داشته باشیم، نه جنگی که دهشت افگنان برای ما ترجیح می دهند – حضور نظامی عظمیی که نیروی ما را تقلیل داده و در نهایت ممکن افراطگرایی را تقویت کند."

ایران

رئیس جمهور ایالات متحده بر دیپلوماسی حمایت شده توسط فشار تاکید ورزیده گفت که این شیوه، برای نخستین بار در چندین دهه - پیشرفت برنامۀ هسته یی ایران را مانع شده و برخی از آن برنامه ها را به عقب رانده است.

آقای اوباما به اعضای هر دو مجلس و حاضرین در کانگرس امریکا گفت که ایران در حال محو ذخایر سطوح بلند یورانیم غنی شدۀ خود است."ایران سنتریفیوژ های پیشرفته را نصب نمی کند. بازرسی های بی سابقه - جهان را کمک خواهد کرد تا تشخیص دهد که ایران بم اتم نمی سازد."

رئیس جمهور امریکا یکبار دیگر تصریح کرد که به خاطری در تعامل با مذاکرات قرار دارند تا ببینند که می توانند به گونۀ صلح آمیز به هدف شان که همانا جلوگیری ایران از دسترسی به سلاح اتمی است، نایل آیند یا خیر.

آقای اوباما مذاکرات با ایران را دشوار خوانده گفت که شاید به موفقیت نیانجامد. "این مذاکرات روی اعتماد استوار نخواهد بود؛ هر معاملۀ دراز مدت را که به آن توافق می کنیم، باید در عمل طوری قابل اثبات باشد که ما و جامعۀ بین المللی را قانع سازد که ایران بم اتمی نمی سازد."

رئیس جمهور یکبار دیگر از موقف قبلی ادارۀ خود مبنی بر جلوگیری از وضع تعزیرات جدید بر ایران دفاع کرده گفت که در صورت وضع تعزیرات جدید که مانع پیشرفت روند مذاکرات هسته یی با ایران شود "من آن لایحه را رد خواهم کرد."

آقای اوباما اما تصریح کرد که اگر رهبران ایران از این فرصت استفاده نکردند در آنصورت اولین شخصی که "خواهان وضع تعزیرات باشد، خودم خواهم بود."

موضوعات داخلی

رئیس جمهور اوباما در برابر اعضای هر دو مجلس این کشور، 2014 را "سال عمل" خوانده گفت که این سال می تواند "یک سال موفقیت آمیز" به ایالات متحده باشد.

آقای اوباما گفت که امریکا در قرن 21، بعد از سپری کردن پنج سال رکود اقتصادی، در مقایسه با هر کشور دیگری در جهان، در وضعیت بهتری قرار دارد. اما خاطر نشان کرد که روشن نیست آیا مقامات امریکایی در کمک این پیشرفت گام برمی دارند یا در ممانعت آن.

به منظور ترویج تولید انرژی داخلی به خاطر ایجاد مشاغل در امریکا، رئیس جمهور اوباما گفت که با ستراتیژی انرژی که چند سال پیش اعلام کرده است، این کشور از هر زمانی دیگری درچندین دهۀ گذشته، نزدیکتر به انرژی است.

اوباما خواهان جلب توجه کانگرس امریکا در ترویج انرژی داخلی امریکا شد تا این کشور از وابستگی به انرژی وارداتی رهایی یابد.

برنامۀ مراقبت های صحی، افزایش مزد کار، افزایش درآمد خانواده های متوسط، دسترسی شاگردان مکتب به تکنالوژی پیشرفته، اصلاح قانون مهاجرت و بسا مسایل دیگر در پنجمین سخنرانی سالیانۀ رئیس جمهور امریکا به ملت شامل بود که شب گذشته در برابر اعضای هر دو مجلس و افراد برجسته نظامی و ملکی امریکا ایراد کرد.
XS
SM
MD
LG