لینک های دسترسی

Breaking News

اوباما مصمم است که عواقب تصمیم اش را بپذیرد


اوباما: به تنهایی عمل می کنم، و مقصر جمهوریخواهان خواهند بود

اگر بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در این هفته بر اساس وعده اش فرمان اجرایی برای اصلاح سیستم مهاجرت صادر کند، ممکن در واشنگتن یک غوغای سیاسی برپا شود.

با آن که ظاهراً رئیس جمهور اوباما به وضع کردن اصلاحات در سیستم مهاجرت، مصمم معلوم میشود و از نظر قانون هم میتواند فرمان اجرایی صادر کند، اما این اقدام اش خالی از خطر نخواهد بود.

هر نوع اقدام اجرایی رئیس جمهور امریکا، میتواند در محکمه به آزمون کشانیده شود. افزون بر آن، جمهوریخواهان امکان تأخیر در تمویل حکومت فدرال و تعطیل دوبارۀ اکثریت ادارات حکومت فدرال را رد نمی کنند، که این خود یک خطر است.

تصمیم در مورد اصلاح قانون مهاجرت در امریکا، به سرنوشت حدود ١٢ میلیون نفری وابسته است که به گونۀ غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می کنند. بعضی از آنان صاحب فرزندانی اند که در ایالات متحده تولد شده اند.

بی صبری رئیس جمهور

کانگرس امریکا سالهای مدیدی بر این مسئله بحث کرده، اما در تصویب یک تعدیل قانون مهاجرت که بتواند از سوی رئیس جمهور توشیح شود، ناکام مانده است.

در ماه جون، رئیس جمهور اوباما در حالی که ناامیدی از چهره اش هویدا بود، گفت که کاسۀ صبر اش به لبریز شدن است و در حیطۀ صلاحیت خود، اقدام خواهد کرد. وی مخالفان سیاسی اش را متهم به بی کاره گی کرد.

رئیس جمهور اوباما هفتۀ گذشته در جریان سفرش به آسیا، این وعدۀ خود را تازه ساخت و گفت اگر به تنهایی عمل کند، در آن صورت، ملامتی تنها متوجه جمهوریخواهان خواهد بود.

رئیس جمهور اوباما افزود « برای مسألۀ مهاجرت، من همیشه به مذاکره بر یک راه حل قانونی علاقمند بوده ام، و به مجردی که آنان قانونی را برای اصلاح سیستم مهاجرت تصویب کنند که من بتوانم آن را توشیح کنم، در آنصورت این قانون جاگزین هر نوع اقدام یا فرمان اجرایی من خواهد شد. پس آنان توانایی اصلاح سیستم را دارند.»

واکنش تند جمهوریخواهان

جمهوریخواهان کانگرس در برابر تعهد اوباما در جهت صدور فرمان اجرایی برای اصلاح قانون مهاجرت، واکنش فوری نشان دادند.

بینر: با تمام وسع با رئیس جمهور مجادله خواهیم کرد
بینر: با تمام وسع با رئیس جمهور مجادله خواهیم کرد

جان بینر رئیس مجلس نمایندگان که از حزب جمهوریخواه است، گفت: «اگر رئیس جمهور به این راه و روش اش ادامه دهد، ما با تمام وسع و توان خویش با او مجادله خواهیم کرد. این یک طریقۀ غلط حکومتداری است.»

مچ مکانل که سر از ماه جنوری سرکردۀ اکثریت جمهوریخواهان در مجلس سنا خواهد بود، نیز واکنش همسان ارایه کرد.

اما شماری از اعضای حزب دموکرات مربوط رئیس جمهور اوباما میگویند صدور فرمان اجرایی در بخش اصلاحات قانون مهاجرت، ولو هزینۀ سیاسی آن هرچه باشد، از وضع کنونی بهتر است.

لویس گتیریز عضو دموکرات مجلس نمایندگان می گوید که اوباما باید "اقدام بزرگ، جسورانه، و فوری" بکند.

جمهوریخواهان میگویند یک فرمان اجرایی در قسمت مهاجرت، روابط میان کانگرس و قصر سفید را در دو سال باقیماندۀ حکومت اوباما وخیم سازد. و این خطری است که معلوم میشود رئیس جمهور ارادۀ پذیرفتن آن را دارد.

برگردان: احمد فؤاد لامع

XS
SM
MD
LG