لینک های دسترسی

Breaking News

۴۱ در صد از امریکایی ها در انترنت اذیت شده اند


شمار امریکایی های که آزار و اذیت از طریق انترنت را تجربه کرده اند به تناسب سال ۲۰۱۴ بیشتر شده است.

نظر پرسی اخیری که توسط مرکز پژوهشی پیو انجام شده است نشان میدهد که ۴۱ در صد از امریکایی ها شخصاً از طریق ایمیل و یا صفحات اجتماعی اذیت شده اند. در سروی سال ۲۰۱۴ شمار کسانی که از طریق انترنت تحت ازار قرار گرفته بودند ۳۵ در صد بود.

دو بر سوم حصه از این افراد گفته اند که شاهد آزار و اذیت دیگران از طریق انترنت بوده اند.

یکی از آزار های معمول بر اساس سروی پیو خطاب شدن با "نام های توهین آمیز" است. شکل دیگر اذیت ها شامل "شرمسار ساختن عمدی"، "تحت ترصد بودن"، "تهدیدات فزیکی" و آزار و اذیت جسمی افراد میباشد.

گرچه تصور عام بر این است که زنان بیشتر در انترنت اذیت میشوند، سروی پیو نشان میدهد که بر عکس آن ۴۴ در صد از مردان به مقایسه ۳۷ در صد از زنان در شبکه های انترنتی هدف آزار و اذیت قرار گرفته اند. تفاوت بین مردان و زنان این است که بر اساس نتایج این سروی زنان بیشتر هدف آزار جنسی قرار میگیرند و مردان اشکال دیگر آزار ها را تجربه کرده اند.

حدود ۵۳ در صد از زنان در این سروی گفته اند که تصاویر ناخواسته و زننده را دریافت کرده اند.

اذیت به خاطر دیدگاه های مخالف

سروی پیو نشان میدهد که اکثر آزار های انترنتی بر اساس دیدگاه های سیاسی، نژاد، قومیت یا جنسیت بوده است، و به گفته ۲۲ در صد از کسانی که با این اذیت ها مواجه شده اند، از مرحله خطاب شدن با نام های توهین آمیز بالاتر نرفته است.

یکی از کسانی که در یک صفحه اجتماعی مورد اذیت قرار گرفته است به مرکز پژوهشی پیو گفت که در بحث سیاسی داخل شده بود و چون نظریات اش با کسانی دیگری که در این مباحثه اشتراک داشتند مخالف بود مورد تهدید آن ها قرار گرفت.

یافته های این سروی نشان میدهد که بیشتر توهین ها از جانب بیگانه ها در صفحات اجتماعی علیه یک شخص صورت گرفته است، به همین علت ۷۹ در صد از کسانی که در این نظر پرسی اشتراک داشتند گفته اند که این صفحات باید در کاهش ازار و اذیت ها تلاش بیشتر کنند.

شیوه های آزار ها از طریق انترنت انواع مختلف دارد. سروی پیو نشان میدهد که اشکال جدید اذیت ها یکی منتشر ساختن بدون اجازه اطلاعات شخصی یک نفر است. اشکال دیگر آن تحریک افراد، نفوذ بر حساب انترنتی شخص، و حتی آزار های جدی تر به شمول گزارش دادن از یک حالت اضطرار دروغین توسط اذیت کننده انترنتی به پولیس میباشد.

در افغانستان هم همچو آزار و توهین ها را میتوان در صفحات اجتماعی مشاهده کرد.

مقام های وزارت مخابرات افغانستان میگویند هفته وار شکایات مردم را دریافت میکنند که یا در باره فیس بوک شان میباشد و یا تویتر شان که میگویند بنام آن ها حساب تویتر جعلی و یا فیس بوک باز شده است.

محمد ایمل مرجان، رئیس عمومی تکنالوجی معلوماتی وزارت مخابرات میگوید شماری از افراد از مزایای انترنت و استفاده از صفحات اجتماعی به صورت مثبت آن بهره میبرند اما شماری هم استند که از این صفحات فقط برای توهین، دشنام و آزار به دیگران استفاده میکنند.

XS
SM
MD
LG